Er zijn diverse documenten die relevant kunnen zijn tijdens de schoolperiode. Hieronder zijn deze gecategoriseerd naar onderwerp.