Exameninformatie en PWS

Het examen bestaat uit schoolexamens, centrale examens en een rekentoets. In het vmbo begint het schoolexamen in leerjaar 3, in het havo en vwo vanaf leerjaar 4.

Om deel te mogen nemen aan het centrale examen moet aan alle eisen, die in het PTA (programma van toetsing en afsluiting) vermeld staan, worden voldaan. In het PTA lees je welke onderdelen getoetst worden, hoe de schoolexamens eruitzien en hoe zwaar ze meetellen. Het PTA vind je in Magister onder studiewijzers. 

Het centrale examen vindt in het vmbo plaats in het vierde leerjaar. In de leerwegen basis en kader doe je daarnaast praktijkexamens. Voor het havo vindt het centrale examen plaats in het 5e jaar en voor het vwo in het 6e jaar.

Een verplicht onderdeel van het eindexamen is de rekentoets. Het cijfer voor de rekentoets wordt vermeld op de cijferlijst bij je diploma. De rekentoets telt niet mee voor de slaag-/zakregeling, maar is in het toelatingsbeleid van veel vervolgopleidingen wel opgenomen.

Vragen over examens?

Heb je een vraag over de examens? Stel deze dan aan het examensecretariaat van jouw locatie. Via het contactformulier kun je hen bereiken. Bij het 'onderwerp' kies je dan voor examensecretariaat Minkemalaan of examensecretariaat Steinhagenseweg.

Profielwerkstuk

PWS havo en vwo

Het profielwerkstuk is op het havo en vwo de meesterproef die de leerlingen moeten afleggen om te laten zien dat ze zelfstandig een onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en presenteren. Halverwege het examenjaar presenteer je jouw profielwerkstuk aan je ouders, leerlingen uit de voorexamenklassen en docenten. Lees meer over het Profielwerkstuk.

PWS vmbo

Op het vmbo ga je bij je profielwerkstuk ontdekken welke richting na het vmbo bij jou past. Een onderzoek je wie jij bent en waar je naartoe wilt.