Agenda

* Op het moment van samenstellen van de jaaragenda 2020-2021 ziet de wereld er heel anders uit dan we gewend waren. Door corona hebben we te maken met allerlei maatregelen waardoor activiteiten van school niet door kunnen gaan of op een andere manier worden ingericht. We weten nog niet precies hoe de coronacrisis dit schooljaar gaat beïnvloeden. Vooralsnog zijn we in deze jaaragenda zo veel als mogelijk uitgegaan van een situatie waarin we weer onder ‘normale’ omstandigheden invulling kunnen geven aan ons onderwijs. Het kan dus zijn dat we gedurende dit schooljaar bepaalde activiteiten moeten laten vervallen of deze op een andere manier of ander moment organiseren.

 • Januari

  • maandag 25

   Toetsweek havo/vwo

  • maandag 25

   Luistertoets examenklassen havo/vwo

  • maandag 25

   Activiteitenweek havo/vwo

   Tijdens de activiteitenweek gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • maandag 25

   Deze week profielwerkstuk havo/vwo in groepjes bespreken

   Het profielwerkstuk is de meesterproef die havo- en vwo-leerlingen moeten afleggen om te laten zien dat ze zelfstandig een onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en presenteren.

  • dinsdag 26

   Toetsweek havo/vwo

  • dinsdag 26

   Activiteitenweek havo/vwo

   Tijdens de activiteitenweek gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • woensdag 27

   Toetsweek havo/vwo

  • woensdag 27

   Luistertoets examenklassen havo/vwo

  • woensdag 27

   Activiteitenweek havo/vwo

   Tijdens de activiteitenweek gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • woensdag 27

   Profielwerkstuk havo/vwo in groepjes bespreken

   Het profielwerkstuk is de meesterproef die havo- en vwo-leerlingen moeten afleggen om te laten zien dat ze zelfstandig een onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en presenteren.

  • donderdag 28

   Activiteitenweek havo/vwo

   Tijdens de activiteitenweek gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • donderdag 28

   Luistertoets examenklassen havo/vwo

  • donderdag 28

   Gymnasiumdag - VERVALLEN

   Op de jaarlijkse Gymnasiumdag bereiden onze gymnasiumleerlingen (leerjaar 2 t/m 6) in groepjes een scène voor die zij op originele wijze laten zien aan familie en vrienden.

  • donderdag 28

   Cambridge English Masterclass Amsterdam

  • vrijdag 29

   Activiteitenweek havo/vwo

   Tijdens de activiteitenweek gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • vrijdag 29

   Luistertoets examenklassen havo/vwo

  • vrijdag 29

   Inhalen gemiste SE's periode 2 mavo 4

 • Februari

  • maandag 1

   Start Minkema Discovery havo/vwo periode 3

   We bieden extra uitdaging door modules te kiezen uit de talentstromen van Minkema Discovery.

  • maandag 1

   Luistertoets examenklassen havo/vwo

  • woensdag 3

   Ouderavond profielkeuze havo/vwo

  • woensdag 3

   Luistertoets examenklassen havo/vwo

  • vrijdag 5

   Inhalen gemiste SE's periode 2 mavo 4

  • woensdag 10

   Extra open lesmiddag voor groep 8-leerlingen

  • donderdag 11

   Informatiebijeenkomst doorstroom 4 mavo naar 4 havo op de Minkemalaan

   19:00 uur

  • maandag 15

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • maandag 15

   Startweek mondelingen Frans mavo 4 en Engels basis 4

  • dinsdag 16

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • dinsdag 16

   Uiterlijk 12.00 uur aanvraag herk. SE-2 vmbo

  • woensdag 17

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • donderdag 18

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • vrijdag 19

   Deadline voorlopige profielkeuze havo/vwo

  • vrijdag 19

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • maandag 22

   Voorjaarsvakantie

  • dinsdag 23

   Voorjaarsvakantie

  • woensdag 24

   Voorjaarsvakantie

  • donderdag 25

   Voorjaarsvakantie

  • vrijdag 26

   Voorjaarsvakantie

 • Maart

  • maandag 1

   Huiswerkvrij havo/vwo

  • maandag 1

   Huiswerkvrij vmbo

  • maandag 1

   Deze week taaldorp Basis 4 vmbo

  • maandag 1

   Toetsvrije week klas 1-3 kader/mavo en mavo/havo en mavo 3

  • woensdag 3

   Schoolfotograaf vmbo

   In het najaar is vanwege de coronamaatregelen de schoolfotograaf niet naar school gekomen. In het voorjaar komt hij alsnog langs voor pasfoto's (leerjaar 2 en hoger) en klassenfoto's (alle klassen). Check aub in Magister de AVG-toestemming van uw kind t.a.v. de schoolfotograaf!

  • woensdag 3

   Inleveren profielwerkstuk havo/vwo verslag

   Het profielwerkstuk is de meesterproef die havo- en vwo-leerlingen moeten afleggen om te laten zien dat ze zelfstandig een onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en presenteren.

  • donderdag 4

   Herkansingen SE 2 - 6 vwo

  • donderdag 4

   Herkansingen SE 2 basis/kader 4

  • vrijdag 5

   Herkansingen SE 2 - 5 havo

  • vrijdag 5

   Herkansingen SE 2 mavo 4

  • maandag 8

   Proefwerkweek vmbo

  • dinsdag 9

   Cambridge English Masterclass diploma klas 4 havo/vwo

  • dinsdag 9

   Proefwerkweek vmbo

  • woensdag 10

   Proefwerkweek vmbo

  • woensdag 10

   Profielwerkstukpresentaties vwo

   19:00 - 21:00 uur - Het profielwerkstuk is de meesterproef die havo- en vwo-leerlingen moeten afleggen om te laten zien dat ze zelfstandig een onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en presenteren.

  • donderdag 11

   Proefwerkweek vmbo

  • donderdag 11

   Generale Minkema Live

   Tijdens Minkema Live kunnen onze havo/vwo-leerlingen hun talenten laten zien

  • vrijdag 12

   Minkema Live

   Tijdens Minkema Live kunnen onze havo/vwo-leerlingen hun talenten laten zien

  • vrijdag 12

   Proefwerkweek vmbo

  • maandag 15

   Profielwerkstukpresentaties havo

   Het profielwerkstuk is de meesterproef die havo- en vwo-leerlingen moeten afleggen om te laten zien dat ze zelfstandig een onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en presenteren.

  • maandag 15

   Steindag vmbo

   Tijdens de Steindagen gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • maandag 15

   1e t/m 6e lesuur: kennismakingslessen keuzevakken vmbo

  • maandag 15

   Toetsvrije week havo/vwo

  • dinsdag 16

   Toetsvrije week havo/vwo

  • dinsdag 16

   Lesvrije dag havo/vwo

  • dinsdag 16

   Lesvrije dag vmbo

  • woensdag 17

   Toetsvrije week havo/vwo

  • woensdag 17

   Steindag vmbo

   Tijdens de Steindagen gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • woensdag 17

   1e t/m 6e lesuur: kennismakingslessen keuzevakken vmbo

  • woensdag 17

   Ouderavond klas 1 havo/vwo

  • donderdag 18

   Dag van de literatuur 5 vwo

  • donderdag 18

   Toetsvrije week havo/vwo

  • donderdag 18

   Ouderinfobijeenkomst keuzevakken 2 basis/kader en kader/mavo

  • donderdag 18

   Ouderinfoavond mavo/havo 2

  • donderdag 18

   SE-week 3 vmbo

  • vrijdag 19

   Schoolfotograaf havo/vwo

   In het najaar is vanwege de coronamaatregelen de schoolfotograaf niet naar school gekomen. In het voorjaar komt hij alsnog langs voor pasfoto's (leerjaar 2 en hoger) en klassenfoto's (alle klassen). Check aub in Magister de AVG-toestemming van uw kind t.a.v. de schoolfotograaf!

  • vrijdag 19

   Toetsvrije week havo/vwo

  • vrijdag 19

   SE-week 3 vmbo

  • vrijdag 19

   Mondeling Engels kader/mavo 4 en Duits mavo 4

  • maandag 22

   Mondeling Engels kader/mavo 4 en Duits mavo 4

  • maandag 22

   SE-week 3 vmbo

  • maandag 22

   Toetsweek havo/vwo

  • dinsdag 23

   SE-week 3 vmbo

  • dinsdag 23

   Mondeling Engels kader/mavo 4 en Duits mavo 4

  • dinsdag 23

   Ouderavond mavo 3

   19:00 uur

  • woensdag 24

   SE-week 3 vmbo

  • woensdag 24

   Mondeling Engels kader/mavo 4 en Duits mavo 4

  • vrijdag 26

   Inhalen gemiste SE's vmbo

  • maandag 29

   Inhalen gemiste SE's vmbo

  • maandag 29

   Examentraining leerjaar 4 vmbo

  • maandag 29

   Oefenweek digitale examens vmbo

  • dinsdag 30

   Examentraining leerjaar 4 vmbo

  • dinsdag 30

   Minkema Boulevard

   Tijdens de voorstelling Minkema Boulevard laten onze vmbo-leerlingen hun talenten

  • woensdag 31

   Examentraining leerjaar 4 vmbo

  • woensdag 31

   Minkema Boulevard

   Tijdens de voorstelling Minkema Boulevard laten onze vmbo-leerlingen hun talenten

 • April

  • donderdag 1

   Inhalen SE 3 examenklassen havo/vwo

  • donderdag 1

   Examentraining leerjaar 4 vmbo

  • donderdag 1

   Minkema Boulevard

   Tijdens de voorstelling Minkema Boulevard laten onze vmbo-leerlingen hun talenten

  • vrijdag 2

   Goede vrijdag (lesvrije dag)

  • maandag 5

   2e paasdag

  • dinsdag 6

   Oudermiddag profielkeuze havo/vwo

  • dinsdag 6

   Lesvrije dag vmbo

  • dinsdag 6

   ExamenTraining havo/vwo

  • dinsdag 6

   Oudergesprekken klas 1-3 vmbo

   15:30 uur

  • woensdag 7

   Examentraining havo/vwo

  • woensdag 7

   Inleveren definitieve profielkeuze havo/vwo

  • woensdag 7

   Excursie Archeon alle mavo/havo 2 klassen (verplaatst van vorig jr.)

  • woensdag 7

   Start CSPE basis 4

  • woensdag 7

   Examentraining leerjaar 4 vmbo

  • donderdag 8

   ExamenTraining havo/vwo

  • donderdag 8

   Try Out Laat maar (o.v.b.)

   Onze toneelgroep 'Laat Maar' heeft jaarlijks een avondvullende voorstelling

  • donderdag 8

   Examentraining leerjaar 4 vmbo

  • donderdag 8

   Oudergesprekken klas 1-3 vmbo

   15:30 uur

  • vrijdag 9

   Examentraining havo/vwo

  • vrijdag 9

   Voorstelling Laat Maar

   Onze toneelgroep 'Laat Maar' heeft jaarlijks een avondvullende voorstelling

  • vrijdag 9

   Examentraining leerjaar 4 vmbo

  • maandag 12

   Examentraining havo/vwo

  • maandag 12

   Start Minkema Discovery havo/vwo periode 4

   We bieden extra uitdaging door modules te kiezen uit de talentstromen van Minkema Discovery

  • maandag 12

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • maandag 12

   Lesvrije dag havo/vwo en vmbo

  • dinsdag 13

   Examentraining havo/vwo

  • dinsdag 13

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • woensdag 14

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • woensdag 14

   Examentraining havo/vwo

  • donderdag 15

   Examentraining havo/vwo

  • donderdag 15

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • vrijdag 16

   Examentraining havo/vwo

  • vrijdag 16

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • maandag 19

   Examentraining havo/vwo

  • maandag 19

   Ouderavond Fieldtrip Cambridge English Masterclass havo/vwo

  • maandag 19

   CE Basis 4 avo vmbo

  • maandag 19

   Deze week afname Cito klas 1-2-3 vmbo

  • dinsdag 20

   Examentraining havo/vwo

  • dinsdag 20

   CE Basis 4 avo vmbo

  • woensdag 21

   Examentraining havo/vwo

  • woensdag 21

   CE Basis 4 avo vmbo

  • donderdag 22

   Laatste Schooldag 5 havo / 6 vwo

  • donderdag 22

   Toetsdag 4 havo, 4 vwo en 5 vwo

  • donderdag 22

   CE Basis 4 avo vmbo

  • vrijdag 23

   CE Basis 4 avo vmbo

  • maandag 26

   Meivakantie

  • dinsdag 27

   Meivakantie

  • woensdag 28

   Meivakantie

  • donderdag 29

   Meivakantie

  • vrijdag 30

   Meivakantie

 • Mei

  • maandag 3

   Meivakantie

  • dinsdag 4

   Meivakantie

  • woensdag 5

   Meivakantie

  • donderdag 6

   Meivakantie

  • vrijdag 7

   Meivakantie

  • maandag 10

   Oefenen CSPE basis 4 vmbo

  • maandag 10

   Huiswerkvrij havo/vwo

  • maandag 10

   Examentraining havo/vwo

  • maandag 10

   Oudergespreksavond havo/vwo

  • maandag 10

   Huiswerkvrij vmbo

  • maandag 10

   Facultatieve lessen kader 4 en mavo 4

  • dinsdag 11

   Examentraining havo/vwo

  • dinsdag 11

   Oudergespreksavond havo/vwo

  • dinsdag 11

   Facultatieve lessen kader 4 en mavo 4

  • dinsdag 11

   Oefenen CSPE basis 4 vmbo

  • woensdag 12

   Examentraining havo/vwo

  • woensdag 12

   Facultatieve lessen kader 4 en mavo 4

  • woensdag 12

   Oefenen CSPE basis 4 vmbo

  • donderdag 13

   Hemelvaartsdag

  • vrijdag 14

   Lesvrije dag havo/vwo en vmbo

  • maandag 17

   Start CSPE Basis 4 vmbo

  • maandag 17

   CE Kader 4 vmbo avo

  • maandag 17

   Centraal Schriftelijk Examen

  • dinsdag 18

   Centraal Schriftelijk Examen

  • dinsdag 18

   CE Kader 4 vmbo avo

  • woensdag 19

   Centraal Schriftelijk Examen

  • woensdag 19

   CE Kader 4 vmbo avo

  • donderdag 20

   Centraal Schriftelijk Examen

  • donderdag 20

   CE Kader 4 vmbo avo

  • vrijdag 21

   Centraal Schriftelijk Examen

  • vrijdag 21

   CE Kader 4 vmbo avo

  • maandag 24

   2e Pinksterdag

  • dinsdag 25

   Centraal Schriftelijk Examen

  • dinsdag 25

   Herkansingen 4 havo, 4 vwo en 5 vwo

  • dinsdag 25

   CE Kader 4 vmbo avo

  • woensdag 26

   Centraal Schriftelijk Examen

  • woensdag 26

   Herkansingen 4 havo, 4 vwo en 5 vwo

  • woensdag 26

   CE Kader 4 vmbo avo

  • donderdag 27

   Centraal Schriftelijk Examen

  • donderdag 27

   Fieldtrip Cambridge English Masterclass klas 2 havo/vwo

  • donderdag 27

   CE Kader 4 vmbo avo

  • vrijdag 28

   Fieldtrip Cambridge English Masterclass klas 2 havo/vwo

  • vrijdag 28

   CE Kader 4 vmbo avo

  • vrijdag 28

   Centraal Schriftelijk Examen

  • maandag 31

   Centraal Schriftelijk Examen

 • Juni

  • dinsdag 1

   Activiteitenweek havo/vwo

   Tijdens de activiteitenweek gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • dinsdag 1

   Pretparkdag vmbo

  • woensdag 2

   Activiteitenweek havo/vwo

   Tijdens de activiteitenweek gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • woensdag 2

   Galadag vmbo

  • donderdag 3

   Activiteitenweek havo/vwo

   Tijdens de activiteitenweek gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • vrijdag 4

   Activiteitenweek havo/vwo

   Tijdens de activiteitenweek gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • maandag 7

   Activiteitenweek havo/vwo

   Tijdens de activiteitenweek gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • dinsdag 8

   Lesvrije dag havo/vwo en vmbo

  • donderdag 10

   Bespreken CE ivm herkansingen vmbo

  • vrijdag 11

   Bespreken CE ivm herkansingen vmbo

  • vrijdag 11

   Deadline aanmelden CE tijdvak 2

   09:00 uur

  • maandag 14

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • maandag 14

   PET examen (Cambridge English Masterclass)

  • dinsdag 15

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • woensdag 16

   Uitslag Centraal Schriftelijk Examen 1e tijdvak

  • woensdag 16

   Ontvangst geslaagden vmbo

   17:00 uur

  • woensdag 16

   Ontvangst gezakten vmbo

   19:00 uur

  • donderdag 17

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • vrijdag 18

   Rooster met verkorte lesduur havo/vwo en vmbo

  • maandag 21

   Toetsvrije week havo/vwo

  • maandag 21

   Centraal Schriftelijk Examen - 2e tijdvak

  • maandag 21

   Taaldorp Engels klas 2 vmbo

  • maandag 21

   Toetsvrije week klas 1-3 kader/mavo -mavo/havo en mavo 3 en kader 3

  • dinsdag 22

   Centraal Schriftelijk Examen - 2e tijdvak

  • dinsdag 22

   Taaldorp Engels klas 2 vmbo

  • woensdag 23

   Centraal Schriftelijk Examen - 2e tijdvak

  • woensdag 23

   Taaldorp Engels klas 2

  • donderdag 24

   Reserve Taaldorp Engels klas 2 vmbo

  • donderdag 24

   Centraal Schriftelijk Examen - 2e tijdvak

  • maandag 28

   Toetsweek bovenbouw havo/vwo

  • maandag 28

   Onderbouw havo/vwo lessen tot 12.45u

  • maandag 28

   Proefwerkweek vmbo

  • dinsdag 29

   Toetsweek bovenbouw havo/vwo

  • dinsdag 29

   Onderbouw havo/vwo lessen tot 12.45u

  • dinsdag 29

   Proefwerkweek vmbo

  • woensdag 30

   Toetsweek havo/vwo

  • woensdag 30

   Proefwerkweek vmbo

  • woensdag 30

   Kennismaking nieuwe bruggers

   14:30 uur - Onze nieuwe brugklasleerlingen komen alvast kennismaken met onze school

 • Juli

  • donderdag 1

   Proefwerkweek vmbo

  • donderdag 1

   Toetsweek havo/vwo

  • vrijdag 2

   Toetsweek havo/vwo

  • vrijdag 2

   Uitslag Centraal Schriftelijk Examen 2e tijdvak

  • vrijdag 2

   Diplomauitreiking 6 vwo

  • vrijdag 2

   Proefwerkweek vmbo

  • maandag 5

   Toetsweek havo/vwo

  • maandag 5

   Steindag vmbo

   Tijdens de Steindagen gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • maandag 5

   Werkweken klas 3 basis/kader/mavo

  • maandag 5

   Diplomauitreiking 5 havo

   15:00 uur

  • dinsdag 6

   Werkweken klas 3 basis/kader/mavo

  • dinsdag 6

   Waterproject vmbo

  • dinsdag 6

   Toetsweek havo/vwo

  • dinsdag 6

   Steindag vmbo

   Tijdens de Steindagen gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • woensdag 7

   Inhalen toetsen havo/vwo

  • woensdag 7

   Sportdag brugklas havo/vwo

  • woensdag 7

   Reserve Kennismaking nieuwe bruggers

  • woensdag 7

   Steindag vmbo

   Tijdens de Steindagen gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • woensdag 7

   Werkweken klas 3 basis/kader/mavo

  • donderdag 8

   Steindag vmbo

   Tijdens de Steindagen gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • donderdag 8

   Werkweken klas 3 basis/kader/mavo

  • vrijdag 9

   Zomerfeest havo/vwo

  • vrijdag 9

   Steindag vmbo

   Tijdens de Steindagen gaan we binnen en buiten school bijzondere activiteiten doen

  • vrijdag 9

   Werkweken klas 3 basis/kader/mavo

  • vrijdag 9

   Lesvrije dag havo/vwo

  • maandag 12

   Lesvrije dag havo/vwo en vmbo

  • maandag 12

   Diploma-uitreiking klas 4 basis/kader/mavo

  • dinsdag 13

   Lesvrije dag havo/vwo en vmbo

  • woensdag 14

   Lesvrije dag havo/vwo en vmbo

  • woensdag 14

   Inleveren boeken vmbo

  • donderdag 15

   Lesvrije dag havo/vwo en vmbo

  • vrijdag 16

   Uitreiken rapporten havo/vwo

  • vrijdag 16

   Uitreiken rapporten vmbo

   09:00 uur

  • maandag 19

   Start zomervakantie

Er zijn geen agendapunten gevonden.

* Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de inhoud van deze agenda, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.