Agenda

* Op het moment van samenstellen van de jaaragenda 2021-2022 ziet de wereld er door corona nog steeds anders uit dan we gewend waren. Door corona kunnen we te maken krijgen met allerlei maatregelen waardoor activiteiten van school niet door kunnen gaan of op een andere manier worden ingericht. We weten nog niet precies hoe de coronacrisis dit schooljaar gaat beïnvloeden.

Vooralsnog zijn we in deze jaaragenda zo veel als mogelijk uitgegaan van een situatie waarin we weer onder ‘normale’ omstandigheden invulling kunnen geven aan ons onderwijs. Het kan dus zijn dat we gedurende dit schooljaar bepaalde activiteiten moeten laten vervallen of deze op een andere manier of ander moment organiseren.

 • Januari

  • woensdag 26

   Online Tour vmbo, mavo/havo

   19:30 - 20:30 uur - Dit jaar vindt er vanwege de coronamaatregelen geen open dag plaats. Maar gelukkig kun je door de Online Tour tóch een kijkje nemen in de school.

  • donderdag 27

   SE-week vmbo

  • donderdag 27

   Inhalen gemiste SE's periode 2 Mavo 4

  • donderdag 27

   Activiteit Cambridge English Masterclass 3 Boom Chicago A'dam

   17:00 uur - Leerlingen uit verschillende tweede klassen bereiden zich gedurende twee schooljaren voor op het behalen van een Cambridge First Certificate in English.

  • donderdag 27

   Online Tour havo/vwo

   19:30 - 20:30 uur - Dit jaar vindt er vanwege de coronamaatregelen geen open dag plaats. Maar gelukkig kun je door de Online Tour tóch een kijkje nemen in de school.

  • vrijdag 28

   SE-week vmbo

  • vrijdag 28

   Luistervaardigheid Frans 6 vwo

  • maandag 31

   Profielwerkstukochtend (o.v.b.) havo en vwo

   Het profielwerkstuk is de meesterproef die havo- en vwo-leerlingen moeten afleggen om te laten zien dat ze zelfstandig een onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en presenteren.

  • maandag 31

   Inschuifrooster havo/vwo

   00:00 - 4 feb 2022, 00:00 uur

  • maandag 31

   Luistervaardigheid Duits 5 havo

 • Februari

  • dinsdag 1

   Luistervaardigheid Engels 5 havo

  • woensdag 2

   Luistervaardigheid Frans 5 havo

  • donderdag 3

   Luistervaardigheid Duits 6 vwo

  • donderdag 3

   Inhalen gemiste SE's periode 2 Mavo 4

  • maandag 7

   Voorlopig advies klas 3 havo en vwo

  • dinsdag 8

   Ouderavond profielkeuze klas 3 havo en vwo

  • dinsdag 8

   Ouderinformatieavond doorstroom 4 mavo naar 4 havo

  • woensdag 9

   Extra Open Lesmiddag groep 7 & 8

   15:15 - 16:45 uur - Tijdens een Open Lesmiddag kunnen groep 7 & 8-leerlingen lesjes volgen op onze school

  • donderdag 10

   Aanmelden herkansingen havo en vwo

  • donderdag 10

   Inschrijven herkansing SE2 vmbo

  • maandag 14

   Inschuifrooster havo/vwo en vmbo

   In een week met een inschuifrooster werken we met lesuren van 50 minuten (ipv 70)

  • maandag 14

   Inhaalweek havo en vwo

  • maandag 14

   Sluiting inschrijving herkansing SE2 vmbo

   12:00 uur

  • dinsdag 15

   Inhaalweek havo en vwo

  • dinsdag 15

   Inschuifrooster havo/vwo en vmbo

   In een week met een inschuifrooster werken we met lesuren van 50 minuten (ipv 70)

  • dinsdag 15

   Limiet aanmelden herkansingen havo en vwo

   00:00 - 12:00 uur

  • woensdag 16

   Inhaalweek havo en vwo

  • woensdag 16

   Inleveren voorlopige profielkeuze klas 3 havo en vwo

  • woensdag 16

   Inschuifrooster havo/vwo en vmbo

   In een week met een inschuifrooster werken we met lesuren van 50 minuten (ipv 70)

  • woensdag 16

   Deadline inleveren Profielwerkstuk havo en vwo

   Het profielwerkstuk is de meesterproef die havo- en vwo-leerlingen moeten afleggen om te laten zien dat ze zelfstandig een onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en presenteren.

  • donderdag 17

   Inhaalweek havo en vwo

  • donderdag 17

   Inschuifrooster havo/vwo en vmbo

   In een week met een inschuifrooster werken we met lesuren van 50 minuten (ipv 70)

  • donderdag 17

   Valentijnsfeest vmbo

   19:30 uur

  • vrijdag 18

   Inhaalweek havo en vwo

  • vrijdag 18

   Inschuifrooster havo/vwo en vmbo

   In een week met een inschuifrooster werken we met lesuren van 50 minuten (ipv 70)

  • maandag 21

   Werkweek buitenland havo en vwo - GEANNULEERD

  • maandag 21

   Activiteitenweek havo en vwo

   Tijdens een activiteitenweek organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • maandag 21

   Taaldorp basis 4 Nederlands vmbo

  • maandag 21

   Deadline inleveren profielwerkstuk havo/vwo

  • maandag 21

   Mondelingen Frans Mavo 4 + Engels Basis 4

  • dinsdag 22

   Gymnasiumdag vwo

  • dinsdag 22

   Werkweek buitenland havo en vwo - GEANNULEERD

  • dinsdag 22

   Activiteitenweek havo en vwo

   Tijdens een activiteitenweek organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • dinsdag 22

   Mondelingen Frans Mavo 4 + Engels Basis 4

  • woensdag 23

   Activiteitenweek havo en vwo

   Tijdens een activiteitenweek organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • woensdag 23

   Mondelingen Frans Mavo 4 + Engels Basis 4

  • woensdag 23

   Werkweek buitenland havo en vwo - GEANNULEERD

  • donderdag 24

   Werkweek buitenland havo en vwo - GEANNULEERD

  • donderdag 24

   Activiteitenweek havo en vwo

   Tijdens een activiteitenweek organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • donderdag 24

   Mondelingen Frans Mavo 4 + Engels Basis 4

  • donderdag 24

   Herkansingen havo en vwo

  • donderdag 24

   Herkansing SE2 basis/kader 4

  • vrijdag 25

   Werkweek buitenland havo en vwo - GEANNULEERD

  • vrijdag 25

   Activiteitenweek havo en vwo

   Tijdens een activiteitenweek organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • vrijdag 25

   Mondelingen Frans Mavo 4 + Engels Basis 4

  • vrijdag 25

   Herkansingen havo en vwo

  • maandag 28

   Voorjaarsvakantie

 • Maart

  • dinsdag 1

   Voorjaarsvakantie

  • woensdag 2

   Voorjaarsvakantie

  • donderdag 3

   Voorjaarsvakantie

  • vrijdag 4

   Voorjaarsvakantie

  • maandag 7

   Aanmeldingslimiet groep 8 (1e ronde)

  • maandag 7

   Huiswerkvrij (niet voor examen-klassen) havo en vwo

  • maandag 7

   Sollicitatieproject kader 4

  • maandag 7

   Huiswerkvrij vmbo

  • dinsdag 8

   Sollicitatieproject kader 4

  • donderdag 10

   Generale Minkema Live havo en vwo

   Minkema Live is een avondvullende show met optredens van onze leerlingen

  • vrijdag 11

   Minkema Live havo en vwo

   Minkema Live is een avondvullende show met optredens van onze leerlingen

  • maandag 14

   Stage klas 3 Basis/kader en snuffelstage Mavo 3

  • maandag 14

   Toetsvrije week klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • dinsdag 15

   Stage klas 3 Basis/kader en snuffelstage Mavo 3

  • dinsdag 15

   Steindag vmbo

   Op Steindagen organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • dinsdag 15

   Toetsvrije week klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • woensdag 16

   Kennismakingslessen klas 2 basis/kader en kader/mavo

  • woensdag 16

   Steindag vmbo

   Op Steindagen organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • woensdag 16

   Stage klas 3 Basis/kader en snuffelstage Mavo 3

  • woensdag 16

   Toetsvrije week klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • donderdag 17

   Keuzemmidag/avond klas 2 basis/kader + mavo/havo voor klas 3

  • donderdag 17

   Toetsvrije week klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • donderdag 17

   Ouderavond klas 1 havo en vwo

  • donderdag 17

   Stage klas 3 Basis/kader en snuffelstage Mavo 3

  • vrijdag 18

   Stage klas 3 Basis/kader en snuffelstage Mavo 3

  • vrijdag 18

   Toetsvrije week klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • maandag 21

   Toetsweek (incl SE) havo en vwo

  • maandag 21

   Proefwerkweek klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • maandag 21

   SE-week vmbo

  • dinsdag 22

   Proefwerkweek klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • dinsdag 22

   SE-week vmbo

  • dinsdag 22

   Toetsweek (incl SE) havo en vwo

  • woensdag 23

   Toetsweek (incl SE) havo en vwo

  • woensdag 23

   Proefwerkweek klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • woensdag 23

   SE-week vmbo

  • donderdag 24

   Toetsweek (incl SE) havo en vwo

  • donderdag 24

   Proefwerkweek klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • donderdag 24

   SE-week vmbo

  • donderdag 24

   Keuzemiddag/avond Mavo 3 voor klas 4.

  • vrijdag 25

   SE-week vmbo

  • vrijdag 25

   Toetsweek (incl SE) havo en vwo

  • vrijdag 25

   Proefwerkweek klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • maandag 28

   CITO klas 1 t/m 3 vmbo

  • dinsdag 29

   CITO klas 1 t/m 3 vmbo

  • dinsdag 29

   Inhalen gemiste SE's periode 3 basis/kader/mavo 4

  • woensdag 30

   CITO klas 1 t/m 3 vmbo

  • donderdag 31

   Inhalen SE 3 havo en vwo

  • donderdag 31

   CITO klas 1 t/m 3 vmbo

  • donderdag 31

   Themavond Ouderraad

   19:30 uur

 • April

  • vrijdag 1

   Examenexpositie havo/vwo Kunst in Galerie Slagmaat

   00:00 - 2 apr 2022, 00:00 uur

  • vrijdag 1

   Voorstelling Toneelgroep 'Laat Maar'

  • vrijdag 1

   CITO klas 1 t/m 3 vmbo

  • vrijdag 1

   Inhalen gemiste SE's periode 3 basis/kader/mavo 4

  • maandag 4

   Inhaalweek havo en vwo

  • maandag 4

   Inschuifrooster havo/vwo en vmbo

   In een week met een inschuifrooster werken we met lesuren van 50 minuten (ipv 70)

  • maandag 4

   Start CSPE Kader 4

  • maandag 4

   Informatiemoment uitgelote leerlingen groep 8 (o.v.b.)

  • dinsdag 5

   Inhaalweek havo en vwo

  • dinsdag 5

   Inschuifrooster havo/vwo en vmbo

   In een week met een inschuifrooster werken we met lesuren van 50 minuten (ipv 70)

  • dinsdag 5

   1e t/m 3e uur les, daarna studiedag vmbo

  • woensdag 6

   Inhaalweek havo en vwo

  • woensdag 6

   Inschuifrooster havo/vwo en vmbo

   In een week met een inschuifrooster werken we met lesuren van 50 minuten (ipv 70)

  • woensdag 6

   Toelatingslimiet groep 8 (2e ronde)

  • woensdag 6

   Demo BSM in de aula

  • donderdag 7

   Inhaalweek havo en vwo

  • donderdag 7

   Inschuifrooster havo/vwo en vmbo

   In een week met een inschuifrooster werken we met lesuren van 50 minuten (ipv 70)

  • donderdag 7

   Beroepenbeurs On Stage klas 1 + 3 vmbo in Zegveld

   13:00 uur

  • vrijdag 8

   Inhaalweek havo en vwo

  • vrijdag 8

   Inschuifrooster havo/vwo en vmbo

   In een week met een inschuifrooster werken we met lesuren van 50 minuten (ipv 70)

  • vrijdag 8

   Examenexpositie havo/vwo Kunst in Galerie Slagmaat

   00:00 - 9 apr 2022, 00:00 uur

  • maandag 11

   Schoolfotograaf klas 2 t/m 4 + klassenfoto's klas 1 t/m 4 vmbo

   De schoolfotograaf komt om pasfoto's te maken van onze leerlingen leerjaar 2 en hoger en klassenfoto's van alle leerjaren

  • dinsdag 12

   Correctie SE-cijfers door leerlingen havo en vwo

  • dinsdag 12

   Oudergespreksavond havo en vwo

  • dinsdag 12

   Schoolfotograaf klas 2 t/m 4 + klassenfoto's klas 1 t/m 4 havo en vwo

   De schoolfotograaf komt om pasfoto's te maken van onze leerlingen leerjaar 2 en hoger en klassenfoto's van alle leerjaren

  • woensdag 13

   Schoolfotograaf klas 2 t/m 4 + klassenfoto's klas 1 t/m 4 havo en vwo

   De schoolfotograaf komt om pasfoto's te maken van onze leerlingen leerjaar 2 en hoger en klassenfoto's van alle leerjaren

  • woensdag 13

   Minkema Boulevard

   Minkema Boulevard is een spectaculaire show bomvol optredens van leerlingen

  • donderdag 14

   Minkema Boulevard

   Minkema Boulevard is een spectaculaire show bomvol optredens van leerlingen

  • donderdag 14

   Oudergespreksavond havo en vwo

  • vrijdag 15

   Goede Vrijdag

  • maandag 18

   Tweede Paasdag

  • dinsdag 19

   Aanmelden SE-herkansingen voor-examenklassen havo en vwo

  • dinsdag 19

   Definitieve profielkeuze klas 3 havo en vwo

  • dinsdag 19

   Oudergesprekken vmbo

  • dinsdag 19

   CE avo-vakken Basis 4

  • woensdag 20

   Oudergesprekken vmbo

  • woensdag 20

   CE avo-vakken Basis 4

  • donderdag 21

   Gala eindexamenleerlingen havo/vwo

  • donderdag 21

   CE avo-vakken Basis 4

  • vrijdag 22

   Sluiting herkansingen havo en vwo

  • vrijdag 22

   CE avo-vakken Basis 4

  • maandag 25

   Meivakantie

  • dinsdag 26

   Meivakantie

  • woensdag 27

   Meivakantie

  • donderdag 28

   Meivakantie

  • vrijdag 29

   Meivakantie

  • zaterdag 30

   Meivakantie

 • Mei

  • zondag 1

   Meivakantie

  • maandag 2

   Meivakantie

  • dinsdag 3

   Meivakantie

  • woensdag 4

   Meivakantie

  • donderdag 5

   Meivakantie

  • vrijdag 6

   Meivakantie

  • maandag 9

   Huiswerkvrij havo/vwo & vmbo

  • maandag 9

   Facultatieve lessen Mavo 4

  • maandag 9

   Laatste lessen E&O basis 4

  • maandag 9

   Laatste lessen Kader 4 avo-vakken

  • maandag 9

   Ouderavond Cambridge English Masterclass 2 field trip havo en vwo

   19:00 - 20:00 uur - Leerlingen uit verschillende tweede klassen bereiden zich gedurende twee schooljaren voor op het behalen van een Cambridge First Certificate in English.

  • dinsdag 10

   Start CSPE basis 4

  • dinsdag 10

   Laatste lessen Kader 4 avo-vakken

  • dinsdag 10

   Laatste lessen E&O basis 4 (mogelijke start CSPE B4)

  • woensdag 11

   Laatste lessen Kader 4 avo-vakken

  • donderdag 12

   CSE 1e tijdvak

  • donderdag 12

   CSE 1e tijdvak

  • vrijdag 13

   CSE 1e tijdvak

  • maandag 16

   CSE 1e tijdvak

  • maandag 16

   Start CE avo-vakken kader 4

  • dinsdag 17

   CSE 1e tijdvak

  • woensdag 18

   CSE 1e tijdvak

  • donderdag 19

   Herkansingen voor-examenklassen incl. 4vwo

  • donderdag 19

   CSE 1e tijdvak

  • vrijdag 20

   Herkansingen voor-examenklassen incl. 4vwo

  • vrijdag 20

   CSE 1e tijdvak

  • maandag 23

   CSE 1e tijdvak

  • dinsdag 24

   CSE 1e tijdvak

  • woensdag 25

   CSE 1e tijdvak

  • woensdag 25

   Pretparkdag vmbo leerjaar 4

  • donderdag 26

   Hemelvaart

  • vrijdag 27

   Lesvrije dag havo/vwo en vmbo

  • maandag 30

   Activiteitenweek havo en vwo

   Tijdens een activiteitenweek organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • dinsdag 31

   Activiteitenweek havo en vwo

   Tijdens een activiteitenweek organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • dinsdag 31

   Gala klas 4 vmbo

 • Juni

  • woensdag 1

   Activiteitenweek havo en vwo

   Tijdens een activiteitenweek organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • donderdag 2

   Activiteitenweek havo en vwo

   Tijdens een activiteitenweek organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • donderdag 2

   Field Trip Cambridge English Masterclass havo en vwo

   Leerlingen uit verschillende tweede klassen bereiden zich gedurende twee schooljaren voor op het behalen van een Cambridge First Certificate in English.

  • vrijdag 3

   Activiteitenweek havo en vwo

   Tijdens een activiteitenweek organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • vrijdag 3

   Field Trip Cambridge English Masterclass havo en vwo

   Leerlingen uit verschillende tweede klassen bereiden zich gedurende twee schooljaren voor op het behalen van een Cambridge First Certificate in English.

  • zaterdag 4

   Field Trip Cambridge English Masterclass havo en vwo

   Leerlingen uit verschillende tweede klassen bereiden zich gedurende twee schooljaren voor op het behalen van een Cambridge First Certificate in English.

  • maandag 6

   Tweede Pinksterdag

  • dinsdag 7

   Taaldorp klas 2 Engels vmbo

  • woensdag 8

   Taaldorp klas 2 Engels vmbo

  • donderdag 9

   Taaldorp klas 2 Engels vmbo

  • donderdag 9

   Uitslag CSE 1ste tijdvak havo/vwo en mavo

  • vrijdag 10

   Taaldorp klas 2 Engels vmbo

  • maandag 13

   CSE 2e tijdvak

   00:00 - 24 jun 2022, 00:00 uur

  • woensdag 15

   Uitslag CSE 1ste tijdvak vmbo basis/kader

  • woensdag 15

   Lesvrije dag havo/vwo en vmbo

  • maandag 20

   Onderbouw havo/vwo 's ochtends les en 's middags vrij

  • maandag 20

   Toetsweek (incl SE) havo en vwo bovenbouw

  • maandag 20

   Proefwerkweek klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • dinsdag 21

   Onderbouw havo/vwo 's ochtends les en 's middags toetsen

  • dinsdag 21

   Toetsweek (incl SE) havo en vwo

  • dinsdag 21

   Proefwerkweek klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • woensdag 22

   Toetsweek (incl SE) havo en vwo

  • woensdag 22

   Proefwerkweek klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • woensdag 22

   Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers

   14:30 uur

  • donderdag 23

   Toetsweek (incl SE) havo en vwo

  • donderdag 23

   Proefwerkweek klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • vrijdag 24

   Proefwerkweek klas 1 t/m 3 kader/mavo en mavo/havo

  • vrijdag 24

   Toetsweek (incl SE) havo en vwo

  • maandag 27

   Inhaalweek havo en vwo

  • maandag 27

   Maatwerklessen havo en vwo

  • maandag 27

   Steindagen vmbo

   Op Steindagen organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • maandag 27

   Werkweek basis/kader/mavo leerjaar 3

  • dinsdag 28

   Inhaalweek havo en vwo

  • dinsdag 28

   Maatwerklessen havo en vwo

  • dinsdag 28

   Steindagen vmbo

   Op Steindagen organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • dinsdag 28

   Werkweek basis/kader/mavo leerjaar 3

  • woensdag 29

   Maatwerklessen havo en vwo

  • woensdag 29

   Steindagen vmbo

   Op Steindagen organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • woensdag 29

   Werkweek basis/kader/mavo leerjaar 3

  • woensdag 29

   Inhaalweek havo en vwo

  • woensdag 29

   Reserve kennismakingsmiddag nieuwe bruggers

   14:30 uur

  • donderdag 30

   Inhaalweek havo en vwo

  • donderdag 30

   Maatwerklessen havo en vwo

  • donderdag 30

   Steindagen vmbo

   Op Steindagen organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • donderdag 30

   Werkweek basis/kader/mavo leerjaar 3

 • Juli

  • vrijdag 1

   Steindagen vmbo

   Op Steindagen organiseren we allerlei (buitenschoolse) activiteiten

  • vrijdag 1

   Werkweek basis/kader/mavo leerjaar 3

  • vrijdag 1

   Inhaalweek havo en vwo

  • vrijdag 1

   Diplomauitreiking vwo

  • vrijdag 1

   Maatwerklessen havo en vwo

  • vrijdag 1

   Uitslag CSE 2de tijdvak

  • zaterdag 2

   Boeken inleveren havo en vwo (o.v.b.)

  • maandag 4

   Diplomauitreiking havo

  • dinsdag 5

   Diploma-uitreiking vmbo

  • dinsdag 5

   CSE 3e tijdvak

   00:00 - 8 jul 2022, 00:00 uur

  • woensdag 6

   Boeken inleveren vmbo (ovb)

  • vrijdag 8

   Rapport ophalen havo en vwo

  • vrijdag 8

   Rapport ophalen vmbo

  • maandag 11

   Eerste dag zomervakantie

  • donderdag 14

   Uitslag CSE 3e tijdvak

  • donderdag 14

   Diploma-uitreiking na 3e tijdvak havo/vwo en vmbo

Er zijn geen agendapunten gevonden.

* Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de inhoud van deze agenda, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.