Agenda

 • September

  • donderdag 20

   Herkansingen 5 havo (ochtend)

  • vrijdag 21

   Herkansingen 5 vwo / 6 vwo (ochtend)

  • dinsdag 25

   High Tea 4vwo

   Na het 8e uur heeft 4 vwo een high tea!

  • dinsdag 25

   Oudergesprekken klas 1 t/m 4 vmbo

   16:30 - 21:30 uur

  • donderdag 27

   Ouderavond klas 1 havo/vwo

   19:30 uur - De ouderavond klas 1 vindt plaats in een van de lokalen aan de Minkemalaan o.l.v. de mentor van uw zoon/dochter. Op de informatieschermen bij de ingang kunt u zien in welk lokaal u wordt verwacht. De aula is open vanaf 19.15 voor een kopje koffie of thee.
   Programma:
   - Kennismaking met de mentor
   - Rol van de mentor
   - Bespreken gang van zaken op het Minkema College
   - Speeddate met docenten van uw zoon/ dochter

  • vrijdag 28

   Interlyceale

   De interlyceale is een groot sportevenement voor de bovenbouw havo/vwo waar gestreden wordt met andere middelbare scholen uit Nederland.

 • Oktober

  • maandag 1

   Start jubileumjaar Minkema 100 jaar

   Dit schooljaar is een bijzonder jaar. Het Minkema College viert namelijk haar 100-jarig bestaan.

  • maandag 1

   Ouderavond klas 2 havo/vwo

   20:00 uur - De ouderavond klas 2 vindt plaats in een van de lokalen aan de Minkemalaan o.l.v. de mentor van uw zoon/dochter. Op de informatieschermen bij de ingang kunt u zien in welk lokaal u wordt verwacht. De aula is open vanaf 19.45 voor een kopje koffie of thee.
   Vooraf staat er een voorlichtingsbijeenkomst Cambridge Engels gepland. Hiervoor hebben de betrokkenen een aparte uitnodiging ontvangen.
   Programma:
   - Kennismaking met de mentor
   - Algemene informatie
   - Verschil met de brugklas
   - Verwachtingen en afspraken

  • dinsdag 2

   Lesvrij vmbo

  • dinsdag 2

   Ouderavond klas 3 havo

   19:00 uur - De ouderavond van klas 3 start plenair in de aula van de Minkemalaan. U bent van harte welkom om 18.45 uur voor een kopje koffie/ thee.

   Programma plenair:
   - De avond wordt geopend door de afdelingsleider mevr. Heleen van Esch en de coördinator leerlingzaken mevr. Paulien Kamphuis.
   - Het woord is daarna aan de decaan, dhr. Dick Wahl. Hij zal voorlichting geven over de profielkeuze van uw zoon/dochter en het LOB-programma in de 3e klas.

   Programma met de mentor:
   - Rond 19.45 uur zullen de mentoren de ouders meenemen naar de lokalen. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn : algemene informatie, de klas, verwachtingen, verschillen met klas.

  • dinsdag 2

   Ouderavond klas 3 vwo

   20:00 uur - De ouderavond van klas 3 start plenair in de aula van de Minkemalaan. U bent van harte welkom om 19.45 uur voor een kopje koffie/ thee.

   Programma plenair:
   - De avond wordt geopend door de coördinator leerlingzaken dhr. Boye Stolk.
   - Het woord is daarna aan de decaan, mevr. Lieke Faber. Zij zal voorlichting geven over de profielkeuze van uw zoon/dochter en het LOB-programma in de 3 klas.

   Programma met de mentor:
   - Rond 20.45 uur zullen de mentoren de ouders meenemen naar de lokalen. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: algemene informatie, de klas, verwachtingen, verschillen met klas 2.

  • dinsdag 9

   Lesvrij havo/vwo

  • woensdag 10

   Schoolfotograaf klas 2 en hoger havo/vwo

   De schoolfotograaf maakt van al onze leerlingen een foto voor gebruik op de schoolpas en in ons administratieve systeem

  • woensdag 10

   PWS 1e beoordeling

  • woensdag 10

   Ouderavond 5 vwo

   19:00 uur - De avond start in de lokalen o.l.v. de mentor, waarna om 19.45 uur in de aula een presentatie gegeven wordt over ouderbetrokkenheid.
   Hierin wordt de nadruk gelegd op de rol van ouders bij het studiekeuzeproces van hun kind. Onderwerpen die besproken worden zijn:
   -    Juiste studiekeuzekeuze (LOB traject, verschil hbo-wo, belang motivatie)
   -    Ouders (als belangrijkste adviseur/coach)
   -    Hulpmiddelen
   -    Studiebegeleiding
   -    Geldzaken
   -    Kabinetsmaatregelen
   -    Studiekeuzecheck
   -    Selectie en plaatsing

  • donderdag 11

   Schoolfotograaf

   De schoolfotograaf maakt van al onze leerlingen een foto voor gebruik op de schoolpas en in ons administratieve systeem

  • donderdag 11

   Ouderavond 4havo

   19:00 uur - Omdat deze ouderavond op dezelfde avond plaatsvindt als de ouderavond voor klas 5havo, voorzien wij een probleem met het aantal parkeerplaatsen. U wordt verzocht, indien mogelijk, met de fiets te komen.

   Deze avond krijgt u voorlichting over de inhoud van het vierde leerjaar en over de gang van zaken rond de studiekeuze van uw zoon/dochter. Tevens maakt u persoonlijk kennis met de mentor van uw kind.
   Vanaf 18.45 uur staan de koffie en thee klaar. De ouderavond vindt plaats in de aula van de Minkemalaan 1.

   Het programma is als volgt:

   19.00 uur Opening door mevr. Claudia Oosterveld, afdelingsleider havo bovenbouw en dhr. Frank den Oudsten, coördinator havo bovenbouw
   Vervolg over "De begeleiding op het Minkema bij de studiekeuze" door dhr. Dick Wahl, decaan havo

   Ca 19.35 uur Mentorgedeelte in lokalen

   20.30 uur Lezing (o.v.b.) : ouderbetrokkenheid bij studiekeuze

  • donderdag 11

   Ouderavond 5havo

   19:45 uur - Omdat deze ouderavond op dezelfde avond plaatsvindt als de ouderavond voor klas 4 havo, voorzien wij een probleem met het aantal parkeerplaatsen. U wordt verzocht, indien mogelijk, met de fiets te komen.

   Deze avond krijgt u voorlichting over de inhoud van het vijfde leerjaar en over de gang van zaken rond de studiekeuze van uw zoon/dochter. Tevens maakt u persoonlijk kennis met de mentor van uw kind.
   De aula is vanaf 19.35 uur open en de koffie en thee staan klaar. De ouderavond vindt plaats in de aula op de Minkemalaan 1.

   Het programma is als volgt:

   19.45 uur Opening door mevr. Claudia Oosterveld, afdelingsleider havo bovenbouw en dhr. Frank den Oudsten, coördinator havo bovenbouw
   Vervolg over "De begeleiding op het Minkema bij de studiekeuze" door dhr. Dick Wahl, decaan havo (de inleiding hierover is tijdens de ouderavond 4 havo van
   afgelopen schooljaar besproken)

   20.15 uur Mentorgedeelte in lokalen

  • vrijdag 12

   Excursie Schiphol E&O klas 4 (datum nog niet definitief)

  • maandag 15

   Ouderavond 4vwo + 6vwo

   4 vwo:
   Op deze avond leggen de mentoren en de decaan een aantal belangrijke zaken van het komende schooljaar en de bovenbouw uit. Het is tevens een goede gelegenheid om met de mentor kennis te maken. De avond start in de aula.

   6 vwo:
   Op deze avond voor ouders en leerlingen licht de decaan een aantal zaken toe over vervolgopleidingen. Er is informatie over de inrichting van het examenjaar, over het kiezen van een studie en het studeren. Vervolgens zal het woord gegeven worden aan Rolf Schrama, onze gastspreker van deze avond. De doktoren hadden voorspeld dat Rolf nooit zou kunnen lopen, vanwege zijn ernstige lichamelijke beperking. Toch stond hij tegen alle verwachtingen op en zette zijn eerste stapjes. Rolf vertelt over de vele stappen die hij daarna zette. Over zijn drijfveren, verlies en winst, overwinning en tegenslag, over acceptatie, geluk en liefde. Hij neemt jullie mee in zijn verhaal waarin hij zijn grootste droom najaagt, een gewoon jongetje worden.
   U wordt verwacht in de aula.

  • dinsdag 16

   Excursie Schiphol E&O klas 4 (datum nog niet definitief)

  • dinsdag 16

   Grote Geschiedenisquiz

   19:00 uur

  • donderdag 18

   Brugklasfeest vmbo

  • maandag 22

   Herfstvakantie tot en met 26 oktober 2018

  • woensdag 24

   Koeiemart

  • maandag 29

   Huiswerkvrij havo/vwo + vmbo

  • maandag 29

   Toetsvrijeweek mavo klas 1 t/m 3

 • November

  • donderdag 1

   Lesvrij havo/vwo

  • donderdag 1

   Lesvrij vmbo

  • maandag 5

   Toetsweek BB + SE1

  • maandag 5

   SE week periode 1

  • maandag 5

   Proefwerkweek mavo klas 1 t/m 3

  • maandag 12

   Toetsweek BB + SE1 (laatste dag)

  • maandag 12

   Activiteitenweek 2

   Onze school staat erom bekend dat we veel
   buitenlesactiviteiten aanbieden. Deze activiteitenweek zit weer bomvol met bijzondere activiteiten.

  • dinsdag 13

   MBO avond

  • donderdag 15

   Slag om Woerden (Kalsbeek)

  • woensdag 21

   Open lesmiddag leerlingen groep 8

  • donderdag 22

   Basketbaldag PO

  • vrijdag 23

   Inleveren sectorwerkstuk mavo 4

  • vrijdag 23

   Minkemarkt

  • maandag 26

   Start aanmelden herk. SE1 + rekentoets 5h/6v

  • maandag 26

   Stage leerjaar 4 vmbo

  • donderdag 29

   Limiet aanmelden herk. SE1 + rekentoets 5h/6v

  • donderdag 29

   Basketbaldag PO

 • December

  • zaterdag 1

   CEM klas 4 examen (speaking) havo/vwo

  • dinsdag 4

   CEM klas 4 examen (Aristo Lunetten) havo/vwo

  • woensdag 5

   Sinterklaasviering brugjaar vmbo (nog onder voorbehoud)

  • woensdag 5

   Herkansingen leerjaar 4 vmbo

  • woensdag 5

   Sinterklaasviering klas 1 havo/vwo

   10:00 uur

  • donderdag 6

   Lesvrij havo/vwo

  • vrijdag 7

   Sinterklaasviering brugjaar vmbo (nog onder voorbehoud)

  • vrijdag 7

   Herkansingen leerjaar 4 vmbo

  • maandag 10

   Herkansingen SE1 5h/6v (ochtend)

  • maandag 10

   Oudergespreksavond havo/vwo

  • maandag 10

   Excursie Maatschappijleer leerjaar 4 vmbo Den Haag

  • dinsdag 11

   Oudergesprekken klas 1 t/m 4 vmbo

   15:00 - 21:00 uur

  • woensdag 12

   Herkansingen 5h/6v (ochtend, indien nodig)

  • woensdag 12

   Oudergespreksavond havo/vwo

  • donderdag 13

   Oudergesprekken klas 1 t/m 4 vmbo

   15:00 - 21:00 uur

  • maandag 17

   Steinweek 1

  • donderdag 20

   Kerstbal havo/vwo

  • vrijdag 21

   Goede-Doelen-Dag

  • maandag 24

   Kerstvakantie tot en met 4 januari 2019

 • Januari

  • maandag 7

   Huiswerkvrij havo/vwo

  • maandag 7

   Huiswerkvrij klas 1 t/m 3 vmbo

  • maandag 14

   Toetsweek + SE2 + rekentoetsen 4h/4v/5v

  • zaterdag 19

   Open Dag Minkema College

  • maandag 21

   SE 2 (o.a. luistertoetsen) havo/vwo

  • maandag 21

   Activiteitenweek havo/vwo

   Onze school staat erom bekend dat we veel
   buitenlesactiviteiten aanbieden. Deze activiteitenweek zit weer bomvol met bijzondere activiteiten.

  • maandag 21

   SE week periode 2 vmbo

  • woensdag 23

   Skikamp vmbo (onder voorbehoud)

  • donderdag 24

   CEM klas 3 Boom Chicago Amsterdam havo/vwo

 • Februari

  • maandag 4

   Inleveren PWS havo/vwo

  • maandag 11

   Lesvrij havo/vwo

  • maandag 11

   start aanmelden herkansingen SE2 + rek.toets 5h/6v

  • maandag 11

   Toetsvrije week mavo klas 1 t/m 3

  • dinsdag 12

   Ouderavond klas 3 havo/vwo

  • donderdag 14

   Limiet aanmelden herkansingen SE2 + rek.toets 5h/6v

  • donderdag 14

   Herkansingen leerjaar 4 vmbo

  • donderdag 14

   PWS-presentaties havo

   19:00 uur

  • vrijdag 15

   Herkansingen leerjaar 4 vmbo

  • vrijdag 15

   Inleveren voorlopige profielkeuze klas 3 havo/vwo

  • maandag 18

   Proefwerkweek mavo klas 1 t/m 3

  • dinsdag 19

   PWS-presentaties vwo

   19:00 uur

  • donderdag 21

   Oudergesprekken docenten en mentoren leerjaar 4 vmbo

  • maandag 25

   Voorjaarsvakantie tot en met 1 maart 2019

 • Maart

  • maandag 4

   Huiswerkvrij havo/vwo

  • maandag 4

   Huiswerkvrij klas 1 t/m 3 vmbo

  • dinsdag 5

   Herkansingen SE 2 5h/6v

  • dinsdag 5

   CEM klas 4 diploma-uitreiking

  • woensdag 6

   Herkansingen SE 2 5h/6v (indien nodig)

  • vrijdag 8

   Minkema Live

  • maandag 11

   Snuffelstage mavo 3

  • dinsdag 19

   Lesvrij havo/vwo

  • dinsdag 19

   Ouderinformatieavond M3/M3+

  • woensdag 20

   Toetsweek + SE3 havo/vwo

  • maandag 25

   Toetsweek + SE3 havo/vwo

  • maandag 25

   Oefenweek digitale examens B4

  • maandag 25

   SE week 3 klas 4 vmbo

  • woensdag 27

   Activiteitenweek

   Onze school staat erom bekend dat we veel
   buitenlesactiviteiten aanbieden. Deze activiteitenweek zit weer bomvol met bijzondere activiteiten.

  • donderdag 28

   Gymnasiumdag

  • vrijdag 29

   Klas 4 havo/vwo: Lille, Munster

 • April

  • maandag 1

   Inhalen SE3 5h/6v (indien nodig)

  • maandag 1

   Digitale oefenexamens K4 vmbo

  • maandag 1

   Activiteitenweek

  • dinsdag 2

   Minkema Boulevard

  • woensdag 3

   6vwo: triathlon

  • vrijdag 5

   Inleveren definitieve profielkeuze klas 3

  • maandag 8

   Start aanmelden herkasingen SE 4h/4v/5v

  • maandag 8

   Snuffelstage BK3

  • maandag 8

   Start CSPE K4

  • dinsdag 9

   Lesvrij havo/vwo

  • dinsdag 9

   Oudergesprekken klas 1 t/m 4 vmbo

   15:00 uur

  • donderdag 11

   Limiet aanmelden herkansingen SE 4h/4v/5v

  • donderdag 11

   Oudergespreksavond havo/vwo

  • donderdag 11

   Oudergesprekken klas 1 t/m 4 vmbo

   15:00 uur

  • maandag 15

   Oudergespreksavond havo/vwo

  • maandag 15

   CSPE K4

  • maandag 15

   Start CE digitale examens B4 vmbo

  • woensdag 17

   LSD havo/vwo

  • vrijdag 19

   Lesvrij havo/vwo

  • vrijdag 19

   Goede Vrijdag

  • maandag 22

   Tweede Paasdag

  • maandag 22

   Meivakantie tot en met 3 mei 2019

 • Mei

  • maandag 6

   Huiswerkvrij havo/vwo

  • maandag 6

   Examentraining Kader4 en Mavo4

  • maandag 6

   Praktijklessen B4

  • maandag 6

   Huiswerkvrij klas 1 t/m 3 vmbo

  • donderdag 9

   Start Centraal Schriftelijk Examen tijdvak 1 havo/vwo

  • donderdag 9

   start Centraal Examen K4 en M4

  • donderdag 9

   Start CSPE B4

  • maandag 13

   CSE tijdvak 1 havo/vwo

  • woensdag 15

   PWS opstart 19-20 havo

  • donderdag 16

   PWS opstart 1920 vwo

  • donderdag 16

   Herkansingen SE1+2 4h-4v-5v

  • maandag 20

   CSE tijdvak 1 havo/vwo

  • woensdag 22

   Herkansingen SE1+2 4h-4v-5v

  • maandag 27

   Activiteitenweek havo/vwo

  • maandag 27

   inhalen her SE 4h/4v/5v

  • maandag 27

   Pretpark leerjaar 4 vmbo (onder voorbehoud)

  • dinsdag 28

   Gala leerjaar 4 vmbo (onder voorbehoud)

  • donderdag 30

   Hemelvaartsdag

  • vrijdag 31

   Roostervrije dag voor leerlingen en personeel

 • Juni

  • maandag 3

   Activiteitenweek havo/vwo

  • woensdag 5

   Lesvrij havo/vwo

  • donderdag 6

   PWS havo/vwo onderwerp inleveren

  • donderdag 6

   Theaterbezoek Paleis het Loo ( deel 4 havo)

  • donderdag 6

   SVO 5

  • maandag 10

   Tweede Pinksterdag

  • woensdag 12

   CSE uitslag tijdvak 1 havo/vwo

  • woensdag 12

   CE uitslag tijdvak 1 vmbo

  • woensdag 12

   Ontvangst geslaagden vmbo

   17:00 uur

  • woensdag 12

   Ontvangst gezakten 1e tijdvak vmbo

   19:00 uur

  • donderdag 13

   Limiet aanmelden CSE 2e tijdvak havo/vwo

  • donderdag 13

   Theaterbezoek Paleis het Loo ( deel 4 havo)

  • maandag 17

   Start CE 2e tijdvak vmbo

  • maandag 17

   Start CSE 2e tijdvak havo/vwo

  • maandag 24

   PET examen CEM klas 2 havo/vwo op school

  • maandag 24

   Toetsvrije week mavo klas 1 t/m 3

  • vrijdag 28

   CSE uitslag 2e tijdvak havo/vwo

  • vrijdag 28

   Diplomauitreiking 6vwo

  • vrijdag 28

   Ce uitslag 2e tijdvak vmbo

 • Juli

  • maandag 1

   Toetsweek havo/vwo

  • maandag 1

   Lessen havo/vwo tot 12.50

  • maandag 1

   Diplomauitreiking 5havo

  • maandag 1

   Proefwerkweek mavo klas 1 t/m 3

  • woensdag 3

   Kennismaking nieuwe bruggers vmbo

  • woensdag 3

   Diplomering B,K,M

  • woensdag 3

   Toetsweek havo/vwo

  • maandag 8

   Toetsweek havo/vwo

  • maandag 8

   Steinweek

  • woensdag 10

   Kennismaking nieuwe bruggers vmbo (onder voorbehoud)

  • donderdag 11

   Cijfers + toetsen ophalen havo/vwo

  • vrijdag 12

   PWS 5vwo

  • maandag 15

   Lesvrij havo/vwo

  • dinsdag 16

   Lesvrij havo/vwo

  • woensdag 17

   Lesvrij havo/vwo

  • donderdag 18

   Lesvrij havo/vwo

  • vrijdag 19

   Rapport ophalen havo/vwo

  • vrijdag 19

   Rapport ophalen vmbo

  • maandag 22

   Zomervakantie tot en met 30 augustus 2019

Er zijn geen agendapunten gevonden.

Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de inhoud van deze agenda, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.