Lesprogramma

Word je na aanmelding voor het Minkema College in het Technasium geplaatst, dan ziet je lesrooster er in klas 1 t/m 3 iets anders uit. Je hebt bijvoorbeeld niet het vak wetenschap & techniek in klas 1 & 2 en je volgt iets minder kunst en economie in klas 2 & 3. Ook volg je geen modules uit het Minkema Discovery-programma.

Je volgt de Technasiumrichting in principe van leerjaar 1 t/m 3 en met een keuze voor een natuurprofiel (NG of NT) kun je in de bovenbouw examen doen in O&O. 

Enthousiast? Check de aanmeldprocedure

Voor het Technasium is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We vinden het daarom extra belangrijk dat je er goed over nadenkt of het Technasium bij jou past. Als de belangstelling groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, zal er een selectie plaatsvinden door middel van loting. Lees hieronder alles over de aanmeldprocedure.

Aanmeldprocedure Technasium

Voorbeelden van opdrachten

Techniekkist

Ontwikkel een lespakket voor de TechnoHUB

In de TechnoHUB biedt Woerdens Techniek Talent technieklessen aan voor basisschoolleerlingen. Zij willen de instroom in de techniek bevorderen. Aan jullie de taak om een lespakket samen te stellen. Dit bestaat uit een lesbrief, eventueel materiaal en gereedschap om een project te doen waar de kinderen enthousiast van worden én iets nieuws van leren. De opdrachtgever verwacht een 1-op-1 eindmodel van jullie idee.

Vlooswijk

Onderzoek hoe de ideale mobiele kippenweide voor boerderij Vlooswijk er uit moet zien

Met een blik op de toekomst ontwikkelt Boerderij Vlooswijk zich op het gebied van kringlooplandbouw. Zij schaffen een kippenkar aan om het bodemleven te verbeteren. Zij vragen jullie om te onderzoeken hoe de ideale weide rondom de kippenkar eruit moet komen te zien. Hiervoor verdiepen jullie je in het gedrag van de kip en in de Bokashi-kringloop. Deze informatie zetten jullie om in een inrichtingsvoorstel dat bestaat uit een plattegrond en een 3D-model. Om de consument te betrekken bij deze duurzame plannen maak je ook een digitale informatieposter.

HeatTransformers

Bedenk duurzame maatregelen voor HeatTransformers

Nederland wil als onderdeel van het VN-Klimaatakkoord van Parijs in 2030 55% minder broeikasgassen uitstoten. Er zijn nog heel wat stappen te zetten om dit te bereiken, huizen verduurzamen is daar één van. Er zijn echter zoveel mogelijkheden dat veel mensen deze verduurzaming te ingewikkeld vinden. Als verduurzamingspartner kan Heattransformers klanten hierbij helpen. Hun opdracht aan jullie is het opstellen van een onderbouwd advies aan bewoners van een huis uit een specifieke bouwperiode. 

VR

Maak een interactieve VR-film voor Stichting De Ster

Stichting De Ster is expert op het gebied van zelfvertrouwen, weerbaarheid en de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren. De Ster ontwikkelt een lespakket voor kinderen uit groep 8 die na de zomer de overstap gaan maken naar de middelbare school. Zij willen dat de kinderen in een zo realistisch mogelijke setting kunnen oefenen met lastige situaties die kunnen voorkomen op de middelbare school. Ze vragen jullie om een VR film te maken van een aantal van deze situaties waarin jullie de beleving en de ervaring van de middelbare school nabootsen.

Een technasiumproject in beeld

Heeft u een technisch vraagstuk?

Het Minkema College is altijd op zoek naar mooie en uitdagende vraagstukken waarbij onze technasiumleerlingen kunnen helpen. Of vindt u het leuk om als expert onze leerlingen op weg te helpen bij een opdracht? Neem dan contact op met onze technator  Carola van Bemmelen om de mogelijkheden te bespreken. We werken hierbij ook samen met de TechnoHub als verbindende partij in het regionale bedrijfsleven.

Kom alles te weten over het Technasium

 • O&O spreekt me aan, maar hoe weet ik of het vak bij mij past?

  Als je interesse hebt in techniek en nieuwsgierig bent naar de wereld om je heen past het vak O&O misschien wel bij jou. Als je een echte ‘bètaleerling’ lijkt te zijn (dus goed bent in inzichtelijk rekenen/wiskunde en mogelijk later ook in scheikunde, natuurkunde, biologie), dan spreken de onderwerpen en vaardigheden bij O&O je waarschijnlijk ook aan. Misschien weet je al dat je architect wil worden, of producten wil ontwikkelen, of naar de technische universiteit in Delft wil. Op andere scholen met een Technasium kiezen deze leerlingen in de bovenbouw vaak een van de profielen Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid. 

  Je werkt bij dit vak niet uit een lesboek en je maakt geen toetsen voor een cijfer. Je krijgt een uitdagend vraagstuk van een echte opdrachtgever. Het gaat om de persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt. De docenten begeleiden dit proces als coach, waarbij zij letten op voldoende voortgang bij verschillende competenties; communicatief, creatief, ondernemend, projectmatig, samenwerkend en zelfsturend. Het is belangrijk dat je leert omgaan met deadlines. Je ontwikkelt met creativiteit, vindingrijkheid en goede samenwerking nieuwe producten of je verdiept je in een uitdagend onderzoek. Daarvoor krijg je wel ‘kaders’, dus eisen waar het product aan moet voldoen. Er worden ook ondersteunende presentaties en workshops gegeven door experts uit een passend vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan een landschapsarchitect of een voedingsmiddelentechnoloog. Het eindresultaat kan een prototype van een nieuwe waterattractie zijn, maar ook een maquette van een duurzaam vakantieverblijf of een inrichtingsvoorstel voor een zonneveld.

 • Als ik me aanmeld voor O&O en ik word geselecteerd, volg ik het vak dan tot en met mijn eindexamenjaar? Is mijn keuze bindend?

  Je volgt het vak O&O in principe van klas 1 t/m 3. Wie in het Technasium wil blijven, kan aan het eind van het derde leerjaar opnieuw voor het vak kiezen. Je volgt het dan ook in de bovenbouw. Het is een examenvak binnen een natuurprofiel, dus Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek.

 • Is O&O een extra vak boven op de andere (verplichte) vakken?

  Het is inderdaad een extra vak, maar je maakt geen extra uren. De lesuren O&O komen in de plaats van andere uren. In de brugklas heb je als Technasium-leerling geen Wetenschap & Techniek; een deel van de inhoud van het vak W&T komt namelijk terug bij O&O. In klas 2 en 3 staat ook geen W&T op de lessentabel en volgt een Technasium-leerling wat minder tekenen, ontwerp & vormgeving en economie. Aspecten van deze vakken zitten namelijk verweven in O&O en worden aangeboden in de vorm van workshops.

 • Waarom is er mogelijk een selectieprocedure?

  We merken dat er veel belangstelling is voor dit vak. We hebben te maken met een beperkte capaciteit, waardoor het noodzakelijk kan zijn dat we moeten selecteren. Mocht er geen plek in het Technasium voor je zijn op het Minkema College, dan garanderen we altijd een plek op één van de andere afdelingen van het Minkema College die passend is bij jouw basisschooladvies. We hebben ook contacten met de andere Technasium-scholen in de omgeving (Maarssen en Gouda). Wellicht is er op één van deze scholen nog plaats.

 • Ik wil me aanmelden voor het Minkema College, maar wil hier eigenlijk alleen naartoe als ik ook word toegelaten tot het Technasium.

  Dat kunnen we je helaas niet garanderen. Als je je aanmeldt voor het Minkema College als school van eerste voorkeur, heb je gegarandeerd een plekje, maar voor het Technasium hebben we een beperkt aantal plekken. Bij overaanmelding vindt er daarom loting plaats. Dit kan betekenen dat je wèl naar het Minkema College kunt, maar helaas niet naar het Technasium.

 • Het Minkema College is niet mijn eerste keus. Kan ik na uitloting op de school van eerste keuze nog meedingen naar een plek op het Minkema-Technasium?

  Het Minkema College kan geen plaatsingsgarantie afgeven aan leerlingen die het Minkema College niet als eerste voorkeur hebben opgegeven. Plaatsing is afhankelijk van de restcapaciteit die de school nog heeft na plaatsing van alle eerste voorkeuren. Dit betekent dat we niet kunnen garanderen dat er nog een plek vrij is op onze school en het Technasium.

 • Kun je in leerjaar 2 of 3 nog instromen in het Technasium?

  De technasiumklassen zitten meestal vol zitten en we beginnen vanaf leerjaar 1 direct met het aanleren van de werkwijze en vaardigheden die horen bij het Technasium. Hierdoor is instromen in een later leerjaar lastig.

 • Het vak O&O volg je in de Makerspace op onze locatie Steinhagenseweg. Pendel ik als leerling tussen beide gebouwen?

  Technasiumleerlingen volgen in ieder geval op de dag dat ze O&O hebben al hun lessen op de Steinhagenseweg. Technasiumleerlingen krijgen ook lessen in het gebouw aan de Minkemalaan. De MakerSpace is een heel grote ruimte waar vaak twee of drie klassen tegelijk het vak O&O hebben. 

 • Als ik niet voor O&O kies, kan ik het dan nog wel als talentmodules kiezen? En kan dat binnen een jaar ook meerdere keren?

  We bieden vanaf schooljaar 2022-2023 inderdaad ook één of enkele talentmodule(s) O&O aan binnen de talentstroom Discover Tech.

 • Mijn vrienden gaan ook naar het Minkema College. Kan ik bij hen in de klas?

  Dat ligt aan het schooladvies dat jij en je vrienden hebben gekregen. Als dit hetzelfde niveau is, kun je na ontvangst van de bevestigingsbrief van 25 april laten weten dat je graag met hen in de klas wilt. We gaan dan ons best doen om dit ook te realiseren voor groepjes van max. drie vrienden. 

  MAAR LET OP: Leerlingen die geplaatst worden in het Technasium komen op hun niveau in een aparte technasiumklas en niet bij leerlingen die niet voor het Technasium hebben gekozen.

   

   

 • Hoe is de verhouding jongens/meisjes?

  Op dit moment zijn de jongens iets in de meerderheid (net als op andere Technasia), maar voor de meiden is er nog steeds volop gelegenheid om nieuwe vriendinnen te vinden. De verhouding is om en nabij 60% - 40%.