Onze visie

Wij zijn er trots op dat we jonge mensen helpen naar een betekenisvolle invulling van hun leven en hen op weg naar volwassenheid mogen begeleiden. Met ons onderwijs willen we jou toerusten voor het vervolgonderwijs en je toekomst. We willen bijdragen aan je levensgeluk. We willen je leren keuzes te maken. En we willen je leren verantwoordelijkheid te nemen in de samenleving en daarin een rol te spelen.

We doen dit zorgvuldig en respectvol. Op het Minkema College leren en werken leerlingen en medewerkers met elkaar vanuit de overtuiging dat er ruimte is voor iedereen, ongeacht levenswijze en opvattingen. Dat betekent niet dat wij geen grenzen stellen. We hebben duidelijke afspraken over de wijze waarop we met elkaar omgaan.

Leren moet je dóen. Het moet betekenis hebben. En je doet het samen. Leren gaat over informatie verwerken en competenties (vaardigheden) ontwikkelen en toepassen in allerlei situaties. Iedereen leert anders. In ons onderwijs willen wij inspelen op die verschillende leervragen, leerbehoeften en leerstijlen.

Een goede school maak je met elkaar. Met goede afspraken maken we het schoolleven voor iedereen leefbaar en aangenaam. Er zijn duidelijke regels om je aan te houden. Natuurlijk moet je dat ook leren. Wij vinden: fouten maken mag als je jong bent. Maar daar gaan we dan wél over in gesprek. En samen vinden we altijd een oplossing.

 

Kwaliteit van het onderwijs

De centrale vraag van ons kwaliteitsbeleid is: doen we als Minkema College wat we beloven? Waar dat zo is, borgen en verankeren we dat in ons beleid. Waar dat niet zo is, vragen we ons af wat we moeten verbeteren of veranderen. Dat doen we aan de hand van vijf vragen:

  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we ze goed?
  • Hoe weten we dat?
  • Wat zeggen anderen ervan?
  • Wat gaan we doen (verbeteren of borgen)?

 

Scholen op de kaart

Wij zijn ook transparant over onze resultaten. Wij doen bijvoorbeeld mee aan Scholen op de kaart. In ons schoolvenster vind je informatie over een groot aantal kwaliteitsaspecten. De cijfers komen uit objectieve bronnen en worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde.


Onderwijsinspectie

De inspectie heeft vertrouwen in onze kwaliteit. Wij staan al jaren onder regulier toezicht. Op www.onderwijsinspectie.nl staat het verslag van het meest recente inspectiebezoek aan onze school. De kwaliteit van ons onderwijs zie je ook terug op de opbrengstenkaart en in het overzicht van meerjarenopbrengsten.

Mavo-opleiding krijgt hoogste kwalificatie GOED

In het schooljaar 2018-2019 heeft de onderwijsinspectie het Minkema College voor het vierjaarlijkse onderzoek bezocht. In dat verslag beoordeelde de onderwijsinspectie (juli 2019) de leerlingbegeleiding van de mavo-opleiding en de kwaliteitscultuur van onze vmbo-locatie met de hoogste kwalificatie ‘GOED’ (in plaats van de gangbare ‘voldoende’). Lees meer.

Examenresultaten

De slagingspercentages voor het Minkema College liggen al jaren hoog. In schooljaar 2022-2023 heeft bij de vmbo basisopleiding 94% het diploma behaald en bij de vmbo kaderopleiding 98%. Van de mavo-examenleerlingen heeft 99% het felbegeerde papiertje binnen. Van de havoleerlingen heeft 84% het diploma op zak. Datzelfde geldt voor 90% van de atheneumleerlingen en 96% van de gymnasiumleerlingen.  

Feedback? Wij horen het graag!

Het Minkema College wil een open organisatie zijn. Dat betekent onder andere dat wij de mening van ouders, leerlingen en medewerkers belangrijk vinden. Wij overleggen met personeel in de personeelsraad, ouders in de ouderraden en leerlingen in de leerlingenraden. Daarnaast laten we alle mensen die belang hebben bij onze scholen, door C&T/Kwaliteitscholen.nl ondervragen over hun ervaringen. Aan deze onderzoeken nemen meerdere scholen deel, zodat we onze uitslagen kunnen vergelijken met het gemiddelde van andere scholen. Dit biedt ons inzicht in onze sterke en zwakke punten. Uiteraard kun jij of kunnen jouw ouders altijd contact met ons opnemen.

 

Neem contact met ons op