De medezeggenschapsraad (MR) van onze school praat, denkt en beslist mee over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor onze school. We hebben één MR voor het hele Minkema College. Deze MR bestaat uit leerlingen, ouders en personeel.

In collegebrede samenstelling worden gespreksonderwerpen zoals financiën, beleid, roosters en lessentabellen besproken. Bij deze vergaderingen is naast de directie van beide locaties ook de bestuurder aanwezig.

In de deelraden van het havo/vwo en het vmbo komen zaken als overgangsnormen, de verdeling van de lessen, de schoolgids en de hoogte van de ouderbijdrage aan de orde. In deze bijeenkomsten bespreken leden van de MR ook zaken die aangedragen worden door ouders en/of personeel.

Heeft u een vraag voor de MR? In het contactformulier kunt u bij het 'Onderwerp' de Medezeggenschapsraad selecteren.

MR-documenten

De documenten van de MR staan op de pagina Documenten. Hier vind je het Reglement, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Samenstelling MR (2021-2022)

 

Namens onze leerlingen

Namens de ouders

Namens het personeel

 

 • Noa Kets, 4 mavo/havo, MR-lid vanaf januari 2020
 • Gabriele Mansi, 6 vwo, MR-lid vanaf september 2020
 • Olivier Donselaar, 6 vwo, MR-lid vanaf september 2020
 • Badr Khadir 4 kader, MR lid vanaf september 2020
 • Eveline Rosendaal,  ouder van de havo/vwo-locatie, MR-lid vanaf augustus 2016
 • Patrick Verharen,  ouder van de vmbo-locatie, MR-lid vanaf augustus 2016
 • Ruud Bruggeman, ouder van de havo/vwo-locatie, MR-lid vanaf september 2020
 • Eveline Schulp, ouder van de vmbo-locatie, MR-lid vanaf april 2022
 • Wilfred van der Weijden (voorzitter),  werkzaam op de vmbo-locatie als docent wiskunde en mentor, MR-lid vanaf augustus 2016
 • John Boegheim, werkzaam op de vmbo-locatie als afdelingsassistent, MR-lid vanaf augustus 2018
 • Ivo van Heeswijk, werkzaam op de havo/vwo-locatie als docent geschiedenis, MR-lid vanaf september 2021
 • Terry Laman, werkzaam op de havo/vwo-locatie als docent wiskunde, MR-lid vanaf september 2021
 • Miranda van Vulpen, werkzaam op de havo/vwo-locatie als afdelingsassistent, MR-lid vanaf augustus 2020
 • Ben Peijnenburg, werkzaam op de vmbo-locatie als docent m&m en aardrijkskunde, MR-lid vanaf augustus 2020
 • Joke Snijder-van der Laan, werkzaam op de havo/vwo-locatie als docent LO, MR-lid sinds augustus 2020
 • Freek Verheijen (secretaris), werkzaam op de havo/vwo-locatie als docent Duits, MR-lid sinds augustus 2020

 

Vergaderdata MR (2021-2022)

 • 29 september 2021
 • 3 november 2021
 • 22 december 2021
 • 9 februari 2022
 • 20 april 2022
 • 15 juni 2022