De medezeggenschapsraad (MR) van onze school praat, denkt en beslist mee over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor onze school. We hebben één MR voor het hele Minkema College. Deze MR bestaat uit leerlingen, ouders en personeel.

In collegebrede samenstelling worden gespreksonderwerpen zoals financiën, beleid, roosters en lessentabellen besproken. Bij deze vergaderingen is naast de directie van beide locaties ook de bestuurder aanwezig.

In de deelraden van het havo/vwo en het vmbo komen zaken als overgangsnormen, de verdeling van de lessen, de schoolgids en de hoogte van de ouderbijdrage aan de orde. In deze bijeenkomsten bespreken leden van de MR ook zaken die aangedragen worden door ouders en/of personeel.

Heeft u een vraag voor de MR? In het contactformulier kunt u bij het 'Onderwerp' de Medezeggenschapsraad selecteren.

MR-documenten

De documenten van de MR staan op de pagina Documenten. Hier vind je het Reglement, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Samenstelling MR

 

Namens onze leerlingen

Namens de ouders

Namens het personeel

 

 • Annemijn Bremmers, 4 mavo, MR-lid vanaf september 2022
 • Mattia Melpignano, 4 mavo, MR-lid vanaf september 2022
 • Kyra Doeleman, 5 vwo, MR-lid sinds oktober 2022
 • Femke Freedman, 5 vwo, MR-lid sinds oktober 2023
 • Ringo Janssen,  ouder van de havo/vwo-locatie, MR-lid vanaf november 2022
 • Eliza Horton-Mels,  ouder van de havo/vwo-locatie, MR-lid vanaf november 2022
 • Ruud Bruggeman, ouder van de vmbo-locatie, MR-lid vanaf september 2020
 • Eveline Schulp, ouder van de vmbo-locatie, MR-lid vanaf april 2022
 • Wilfred van der Weijden (voorzitter),  werkzaam op de vmbo-locatie als docent wiskunde en mentor, MR-lid vanaf augustus 2016
 • John Boegheim, werkzaam op de vmbo-locatie als afdelingsassistent, MR-lid vanaf augustus 2018
 • Ivo van Heeswijk, werkzaam op de havo/vwo-locatie als docent geschiedenis, MR-lid vanaf september 2021
 • Marjolein Wondergem, werkzaam op de havo/vwo-locatie als docent Engels, MR-lid vanaf januari 2024
 • Marijke Haaksema, werkzaam op de havo/vwo-locatie als orthopedagoog. MR-lid vanaf augustus 2023
 • Ben Peijnenburg, werkzaam op de vmbo-locatie als docent m&m en aardrijkskunde, MR-lid vanaf augustus 2020
 • Joke Snijder-van der Laan, werkzaam op de havo/vwo-locatie als docent LO, MR-lid sinds augustus 2020
 • Freek Verheijen (secretaris), werkzaam op de havo/vwo-locatie als docent Duits, MR-lid sinds augustus 2020

 

Vergaderdata MR (2023-2024)

 • 20 september 2023
 • 11 oktober 2023
 • 8 november 2023
 • 13 december 2023
 • 14 februari 2024
 • 24 april 2024
 • 19 juni 2024