Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan het Minkema College of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Minkema College.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Minkema College
Postbus 2120
3440 DC Woerden
post@minkema.nl