Het schoolplan beschrijft het beleid en de ambities van de school voor de periode 2021 tot met 2025. Het sluit aan op het strategisch beleidsplan 'Bagage voor het leven', waarin wij onze leerlingen verwelkomen voor een gezamenlijke reis. Zij verzamelen in hun jaren op station Minkema bagage voor hun verdere reis door het leven. Ook wij gaan op reis: om een nóg betere school te worden.

In dit schoolplan beschrijven wij onze vertreksituatie en hoe we onze ambities willen omzetten in concrete plannen voor de gehele school en op het niveau van de afdelingen. We beschrijven onze keuzes op het gebied van onderwijs, personeelsbeleid en kwaliteitszorg.

Met ingang van 23 oktober 2023 is het Minkema College voor leerlingen mobielvrij. Dit is vastgelegd in het schoolplan 2021-2025 en in de Minkema Code en zal in het voorjaar 2024 tevens in het leerlingenstatuut (na de periodieke evaluatie) worden opgenomen.

Lees ons Meerjaren Schoolplan