Wereldwijzer

Welkom op de wereldwijzer! Op het Minkema College leer je de wereld goed bekijken. Letterlijk tijdens bijv. de vakken aardrijkskunde en geschiedenis, maar ook door na te denken over waar jij staat in deze wereld.

Burgerschap zit in ons DNA

Welkom op de wereldwijzer! Op het Minkema College zitten leerlingen met verschillende sociale en culturele achtergronden en leerlingen die misschien een andere mening hebben dan die van jou. We leren je hiermee om te gaan door samen te werken, met elkaar en de mentor aan een veilig klimaat in de klas te werken, door problemen samen uit te praten en ook goed naar onszelf te kijken. Tijdens “gewone” lessen komt dit vaak terug, maar ook bij vakken als geschiedenis en maatschappijleer. Het is goed en waardevol om elkaars mening te respecteren en daarover ook in gesprek te gaan. Soms hebben we voorstellingen in de klas die over thema’s gaan als social media en pesten of discrimineren.  We vinden het belangrijk dat onze leerlingen naar elkaar luisteren en voor zichzelf op durven komen.