Welkom in het bètalab! Het woord bèta wordt gebruikt voor exacte wetenschappen. Dat zijn wetenschappen die zijn gebaseerd zijn op natuurwetten, wiskundige modellen en logica. In dit lab kun je kennismaken met de vakken wiskunde & rekenen, biologie, natuur- en scheikunde.

Rekenen heb je bij alle andere vakken nodig. Bovendien stelt de overheid eisen aan je  rekenniveau. Daarom staat tot en met leerjaar 3  rekenen als apart vak op het rooster.  Bij rekenen gaat het om meten & meetkunde, verbanden, getallen en verhoudingen.