Leerlingenhonk

Welkom in het leerlingenhonk! Op onze vmbo-locatie zitten zo'n 750 leerlingen. Dat is dus veel meer dan je nu gewend bent op jouw basisschool! Toch ben je op het Minkema College geen ‘nummer’ en word je gezien. Er zijn in school heel veel fijne ruimtes zijn waar je even rustig kunt werken met een groepje aan een opdracht of zelfstandig alvast je huiswerk kunt maken. Ook ontmoet je op deze plekken andere leerlingen en leer je zo steeds meer mensen kennen.

Onze school staat bekend om het ruime aanbod van buitenlesactiviteiten. Dat is een bewuste keuze: je doet hierdoor nieuwe sociale contacten op en ontwikkelt je breder.  Lekker de school uit, en tóch leren: dat doe je tijdens excursies en werkweken die horen bij het lesprogramma. Met maatschappijkunde ga je bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer of de rechtbank en met biologie trek je de natuur in. Alle excursies worden voorbereid en nabesproken in de vaklessen.

Klassenvertegenwoordiging

Iedere klas kiest zijn eigen klassenvertegenwoordiger. Minimaal 3 keer per jaar vergaderen de klassenvertegenwoordigers met de afdelingsleiders over het onderwijs, de organisatie en activiteiten. Langs deze weg hebben leerlingen dus rechtstreeks invloed op het beleid!