Misschien weet je al heel duidelijk waar jij goed of geïnteresseerd in bent. Dan liggen keuzes binnen één en dezelfde stroom voor de hand. Als dat nog niet zo is, kun je in klas 1 t/m 3 kennis maken met de verschillende stromen. De mentor helpt je bij het maken van goede keuzes.   

Welke talentstromen zijn er?

In het weekrooster zitten twee zogenaamde maatwerkbanden. Daarin kan de keuze vallen op extra ondersteuning, bijvoorbeeld voor taal, wiskunde/rekenen of begrijpend lezen. Maar je gaat ook extra uitdaging aan door een module te kiezen uit één van de stromen:

 

Naast de stromen van Discovery biedt het Minkema College ook Technasium vanaf leerjaar 1.

Hoe werkt het?

Elk schooljaar bestaat uit vier periodes. Elke periode kies je één of twee modules van gemiddeld 8 weken.

In de modules komt kennis van verschillende vakken bij elkaar. Je gaat aan de slag met een vraagstuk waarbij je gebruik maakt van de lesstof uit de verschillende vakken. Hierbij train je allerlei vaardigheden zoals onderzoekend leren, presenteren, debatteren en creatief denken.

Doordat je elke module met leerlingen uit andere groepen volgt, doe je makkelijk contacten op buiten je eigen klas en daarbij is een goede samenwerking natuurlijk belangrijk. De kennismaking met verschillende vakgebieden helpt in klas 3 bij het kiezen van je profiel voor de bovenbouw. Dit alles komt weer goed van pas bij je vervolgstudie en latere beroep.