Voorwoord nieuwsbrief juli 2019

De zomervakantie staat voor de deur! Tijd om even afstand te nemen van school of werk en te genieten van familie en vrienden. Tijd om te bezinnen en plannen te maken en na te denken over de toekomst.

De afgelopen weken stonden in het teken van de toetsweken, de eindexamenuitslagen en de diploma-uitreikingen. Ook dit schooljaar zijn we erg tevreden met de behaalde resultaten: Bij de opleiding vmbo basis en vmbo kader hebben alle eindexamenleerlingen hun diploma behaald (100% geslaagd). Maar liefst  97% van de mavoleerlingen verlaat het Minkema College met het felbegeerde papiertje. Van de havoleerlingen heeft 90% het diploma op zak. Datzelfde geldt voor 97% van de atheneumleerlingen en 92% van de gymnasiumleerlingen. Voor de centrale examens scoorden onze leerlingen ruim boven het landelijk gemiddelde. Uiteraard zijn we daar trots op.

Tijdens de diploma-uitreikingen hebben we uitgebreid stilgestaan bij de fantastische resultaten. Maar het ging ook over andere zaken. Zaken die minstens zo belangrijk zijn. Over luisteren naar de ander en er zijn voor elkaar. In een van mijn examentoespraken citeerde ik de Oostenrijkse filosoof Martin Buber. “In den beginne is de relatie.” Een mens is pas mens door andere mensen. We kunnen niet leven, ons niet ontwikkelen en niet groeien zonder elkaar.” Ik hoop dat onze leerlingen dát meenemen in hun verdere leven.

Komend schooljaar belooft een mooi en interessant jaar te worden. Onze havo-/vwo-brugklassen starten met talentmodules en een nieuw 75 minutenrooster. Onze vmbo-afdeling start met de opleiding Mavo Tech. Uiteraard monitoren wij deze veranderingen nauwgezet. We zijn benieuwd hoe jullie als ouders en hoe onze leerlingen ze zullen ervaren.

In september vallen we direct met onze neus in de boter, want dan start de jubileummaand in verband met het 100-jarig bestaan van onze school. Op woensdag 4 september vieren we de échte verjaardag met een verrassing voor de leerlingen en op donderdag 26 september trakteren we alle leerlingen op een geweldig jubileumfeest.

Ik wens u een mooie zomer en zie u graag in september!

Hartelijke groet,

Arjan van der Wart, directeur Onderwijs