Op onze locatie aan de Steinhagenseweg hebben we drie soorten dakpanklassen: basis/kader, kader/mavo en mavo/havo. In welke klas je wordt geplaatst, hangt af van het advies van de basisschool. Je komt in een klas met leerlingen van twee niveaus. Welk diploma je na vier jaar haalt, hangt af van je resultaten en inzet in de jaren bij ons op school. De keuze voor een diploma op een bepaald niveau wordt dus nog even uitgesteld. Dit geeft kansen! We maken aan het begin van het schooljaar een persoonlijk plan voor jou en we houden goed in de gaten of je de doelen die daarin staan, kunt behalen.

Maak je keuze in leerjaar 2

In de kader/mavoklassen zitten leerlingen met een kader-, een gl/tl- of een tl-advies. In deze klassen krijg je twee jaar de tijd om te ontdekken waar jij goed in bent. Daarna maak je een keuze:

  • Vind je het leuk om naast de theorievakken ook een deel van je examen beroepsgericht te doen, dan kies je voor kader. Je doet dan examen in 4 vakken + een breed beroepsgericht deel.
  • ​Indien jouw resultaten en interesses hier aanleiding toe geven, kun je vanuit kader/mavo doorstromen naar één van onze mavo-richtingen: bijvoorbeeld mavo tech, mavo ondernemen of de klassieke mavo.

Unieke mavo-richtingen

  • Mavo Tech: dit is een mavorichting met een groot deel technische vakken en informatietechnologie, speciaal voor die leerlingen die mavo aankunnen én veel interesse hebben voor een technische opleiding. Je hebt een vast vakkenpakket, 6 examenvakken, techniek en informatietechnologie en onderzoekend en probleemoplossend leren
  • Mavo Ondernemen: ondernemend leren. Vast vakkenpakket, 5 algemeen vormende examenvakken (zoals wiskunde en Engels), 1 beroepsgericht examenvak: commercieel en secretarieel.
  • Mavo Klassiek: 6 examenvakken, alle sectoren, brede vorming

Doorstroomschema

Bekijk in het doorstroomschema wat de mogelijkheden zijn om op te stromen of door te stromen.