Kader/mavo

Op onze locatie aan de Steinhagenseweg hebben we drie soorten dakpanklassen: basis/kader, kader/mavo en mavo/havo. In welke klas je wordt geplaatst, hangt af van het advies van de basisschool. Je komt in een klas met leerlingen van twee niveaus. Welk diploma je na vier
jaar haalt, hangt af van je resultaten en inzet in de jaren bij ons op school. De keuze voor een diploma op een bepaald niveau wordt dus nog even uitgesteld. Dit geeft kansen! We maken aan het begin van het schooljaar een persoonlijk plan voor jou en we houden goed in de gaten of je de doelen die daarin staan, kunt behalen.

Doorstroomschema

Maak je keuze in leerjaar 2

In de kader/mavoklassen zitten leerlingen met een kader-, een gl/tl- of een tl-advies. Ook in deze klassen krijg je twee jaar de tijd om te ontdekken waar jij goed in bent. Daarna maak je een keuze:

  • Vind je het leuk om naast de theorievakken ook een deel van je examen beroepsgericht te doen, dan kies je voor kader. Je doet dan examen in 4 vakken + een breed beroepsgericht deel.
  • In de gemengde leerweg doe je examen in 5 vakken + een smal beroepsgericht deel. We noemen dit Mavo Ondernemen (gl).