Minkema College biedt komend schooljaar maatwerk met talentmodules

16 januari 2019

Het Minkema College, locatie Minkemalaan (havo, atheneum, gymnasium), voert komend schooljaar een aantal vernieuwingen in het onderwijs door, waarbij er nog meer aandacht is voor de verschillen tussen leerlingen. In het lesrooster komt ruimte voor talentmodules en ondersteuningslessen, te beginnen in leerjaar 1. Daarin kunnen leerlingen een extra uitdaging aangaan met lessen in vier talentstromen en extra ondersteuning kiezen, bijvoorbeeld voor taal, wiskunde/rekenen of begrijpend lezen. Artikel AD Maatwerk

Deze vernieuwingen worden stapsgewijs doorgevoerd, te beginnen bij de nieuwe brugklassers van het komende schooljaar. In het weekrooster komen twee zogenaamde ‘maatwerkbanden’. Deze kunnen de leerlingen, in overleg met de mentor, zelf invullen. Zo kan er gekozen worden uit modules in vier talentstromen.

Talentstromen 

  • Kunst & Cultuur (K&C); bijvoorbeeld lessen social media en film
  • Natuur & Grote Vraagstukken (N&GV); denk aan water & veiligheid of klimaatverandering
  • Maatschappij & Wereldburgerschap (M&W); bijvoorbeeld mensenrechten of duurzaamheid
  • Onderzoeken & Ontwerpen / Science (O&O); zoals een ‘eerlijke en heerlijke’ snack ontwikkelen of een klimbos ontwerpen

Het gymnasium is een aparte talentstroom. In deze opleiding kunnen leerlingen kiezen voor modules in andere talentstromen, maar volgen zij ook speciale gymnasiummodules. Denk bijvoorbeeld aan filosofie of mythologie.

Onderzoekend leren, samenwerken en creatief denken

In de talentstromen komt kennis van verschillende vakken bij elkaar. Maar minstens zo belangrijk: leerlingen trainen hier vaardigheden als onderzoekend leren, samenwerken, presenteren, debatteren en creatief denken.

Een langere lesduur: meer rust, afwisseling en aandacht

Zowel voor de gewone lessen als voor de talentmodule-lessen geldt dat in schooljaar 2019-2020 een lesrooster van 75 minuten ingaat. Ook dit geldt alleen voor de nieuwe brugklassen. Er zijn dan minder lessen per week, maar ze zijn wel wat langer. De lessen worden anders ingericht. De docent kan meer activerende werkvormen inzetten en er is volop ruimte om samen te werken. Zo’n langere lesduur maakt ook in de ‘gewone lessen’ afwisseling beter mogelijk. Digitale hulpmiddelen zijn daarbij onmisbaar. Behalve dat elk lokaal een digibord heeft, werkt iedere brugklasser vanaf het nieuwe schooljaar met een eigen chromebook.

Langere lessen zorgen voor meer rust. Er zijn minder leswisselingen op een schooldag en de schooltas is lichter. Ook is er voor minder verschillende vakken huiswerk. Een ander voordeel is dat de docent nog meer tijd ervaart om de leerling persoonlijke aandacht te geven. Door op deze manier in de lessen aan de leerdoelen te werken, kan het aantal toetsen voor een cijfer worden beperkt. Ook dat geeft natuurlijk meer rust.