Welkom op de wereldwijzer! Op het Minkema College leer je de wereld goed bekijken. Letterlijk tijdens bijv. de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en (bedrijfs)economie, maar ook door na te denken over waar jij staat in deze wereld. Bij de talentmodule Discover Society van Minkema Discovery kijk je ook naar de wereld om je heen. 

Burgerschap zit in ons DNA

Op het Minkema College zitten leerlingen met verschillende sociale en culturele achtergronden en wellicht een andere mening dan die van jou. We leren je hiermee om te gaan door samen te werken, kritisch te denken en verder te kijken dan alleen je eigen belang en je eigen waarheid. De sfeer op het Minkema College ademt een ‘way of democratic living’ uit door met elkaar te discussiëren en je eigen standpunten kritisch te willen herzien. Maar ook door met leerlingen, die totaal anders denken dan jij, toch tot overeenstemming te willen en ook kunnen komen. We leggen de opdracht voor burgerschap niet alleen bij jou, maar vinden dat hier ook een taak ligt voor de school. Democratisch burgerschap zien we op onze school als een levenswijze, waardoor dat niet alleen zichtbaar is in de lesinhoud en het pedagogisch gedrag van de docent, maar ook in het gehele schoolklimaat.

Verrijk je kijk op de wereld. Check de activiteiten: