De centrale vraag van ons kwaliteitsbeleid is: doen we als Minkema College wat we beloven? Waar dat zo is, borgen en verankeren we dat in ons beleid. Waar dat niet zo is, vragen we ons af wat we moeten verbeteren of veranderen. Dat doen we aan de hand van vijf vragen:

  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we ze goed?
  • Hoe weten we dat?
  • Wat zeggen anderen ervan?
  • Wat gaan we doen (verbeteren of borgen)?
     

Trots op ons onderwijs

Wij streven naar resultaten boven het landelijk gemiddelde en dat lukt ons al jaren. Schooljaar 2019-2020 sloten we af met grote trots: 100% geslaagden op vmbo basis en vmbo kader. Op de mavo haalde ook 100% van de leerlingen zijn diploma binnen, 98% geslaagden op de havo, 98% op het atheneum en 100% op het gymnasium.

Het afgelopen schooljaar was een bijzonder jaar voor eindexamenkandidaten. Door de coronacrisis gingen de centrale examens niet door. Leerlingen haalden hun diploma op basis van het schoolexamen. De laatste schoolexamens werden afgenomen op afstand; de herkansingen en resultaatverbetertoetsen konden wel weer op school plaatsvinden. We zijn erg trots op onze geslaagde leerlingen!

Scholen op de kaart

Wij zijn ook transparant over onze resultaten. Wij doen bijvoorbeeld mee aan Scholen op de kaart. In ons schoolvenster vind je informatie over een groot aantal kwaliteitsaspecten. De cijfers komen uit objectieve bronnen en worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Onderwijsinspectie

De inspectie heeft vertrouwen in onze kwaliteit. Wij staan al jaren onder regulier toezicht. Op www.onderwijsinspectie.nl staat het verslag van het meest recente inspectiebezoek aan onze school. De kwaliteit van ons onderwijs zie je ook terug op de opbrengstenkaart en in het overzicht van meerjarenopbrengsten.

In het schooljaar 2018-2019 heeft de onderwijsinspectie het Minkema College voor het vierjaarlijkse onderzoek bezocht. In dat verslag beoordeelde de onderwijsinspectie (juli 2019) de leerlingbegeleiding van de mavo-opleiding en de kwaliteitscultuur van onze vmbo-locatie met de hoogste kwalificatie ‘GOED’ (in plaats van de gangbare ‘voldoende’). Lees meer.
 

Feedback? Wij horen het graag!

Het Minkema College wil een open organisatie zijn. Dat betekent onder andere dat wij de mening van ouders, leerlingen en medewerkers belangrijk vinden. Wij overleggen met personeel in de personeelsraad, ouders in de ouderraden en leerlingen in de leerlingenraden. Daarnaast laten we alle mensen die belang hebben bij onze scholen, door C&T/Kwaliteitscholen.nl ondervragen over hun ervaringen. Aan deze onderzoeken nemen meerdere scholen deel, zodat we onze uitslagen kunnen vergelijken met het gemiddelde van andere scholen. Dit biedt ons inzicht in onze sterke en zwakke punten. Uiteraard kan jij of jouw ouders altijd contact met ons opnemen.