De centrale vraag van ons kwaliteitsbeleid is: doen we als Minkema College wat we beloven? Waar dat zo is, borgen en verankeren we dat in ons beleid. Waar dat niet zo is, vragen we ons af wat we moeten verbeteren of veranderen. Dat doen we aan de hand van vijf vragen:

  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we ze goed?
  • Hoe weten we dat?
  • Wat zeggen anderen ervan?
  • Wat gaan we doen (verbeteren of borgen)?
     

Trots op ons onderwijs

Wij streven naar resultaten boven het landelijk gemiddelde en dat lukt ons al jaren. Schooljaar 2018-2019 sloten we af met grote trots: 100% geslaagden op vmbo basis en vmbo kader. Op de mavo haalde 98% van de leerlingen zijn diploma binnen, 90% geslaagden op de havo, 97% op het atheneum en 92% op het gymnasium. Onze leerlingen hebben hun hoge cijfers niet te danken aan ‘makkelijke’ schoolexamens: de verschillen tussen de gemiddelde cijfers voor het centraal examen en het schoolexamen zijn over het totaal genomen gering. Voor enkele vakken is de gemiddelde score op het SE lager dan op het CE.

Scholen op de kaart

Wij zijn ook transparant over onze resultaten. Wij doen bijvoorbeeld mee aan Scholen op de kaart. In ons schoolvenster vind je informatie over een groot aantal kwaliteitsaspecten. De cijfers komen uit objectieve bronnen en worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Onderwijsinspectie

De inspectie heeft vertrouwen in onze kwaliteit. Wij staan al jaren onder regulier toezicht. Op www.onderwijsinspectie.nl staat het verslag van het meest recente inspectiebezoek aan onze school. De kwaliteit van ons onderwijs zie je ook terug op de opbrengstenkaart en in het overzicht van meerjarenopbrengsten.

Feedback? Wij horen het graag!

Het Minkema College wil een open organisatie zijn. Dat betekent onder andere dat wij de mening van ouders, leerlingen en medewerkers belangrijk vinden. Wij overleggen met personeel in de personeelsraad, ouders in de ouderraden en leerlingen in de leerlingenraden. Daarnaast laten we alle mensen die belang hebben bij onze scholen, door C&T/Kwaliteitscholen.nl ondervragen over hun ervaringen. Aan deze onderzoeken nemen meerdere scholen deel, zodat we onze uitslagen kunnen vergelijken met het gemiddelde van andere scholen. Dit biedt ons inzicht in onze sterke en zwakke punten.