Inspectie geeft mavo hoogste kwalificatie GOED

20 december 2019

De onderwijsinspectie heeft naar aanleiding van het reguliere vierjaarlijkse bezoek aan de vmbo-locatie van het Minkema College de leerlingbegeleiding van de mavo-opleiding en de kwaliteitscultuur van school beoordeeld met de hoogste kwalificatie ‘GOED’. Dit is zeer uitzonderlijk aangezien deze kwalificatie niet snel wordt gegeven (de kwalificatie 'voldoende' is veel gebruikelijker). leerlingbegeleiding

Op de vmbo-locatie (Stein) wordt veel belang gehecht aan een goede leerlingbegeleiding. De school heeft daarom in beeld wat een leerling kan en biedt extra en passende hulp als een leerling dat nodig heeft. De onderwijsinspecteur liet tijdens haar bezoek weten: “Op Stein lukt het een leerling niet om niet in beeld te zijn”.

Onderwijs wordt afgestemd op individuele leerling

Het duidelijke beeld komt doordat alle beschikbare informatie over de leerlingen wordt geanalyseerd en gebruikt om het onderwijs af te stemmen op de behoeften van de individuele leerling, zodat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Uit de (leer)resultaten blijkt ook dat er nauwelijks leerlingen blijven zitten of afstromen en dat veel leerlingen het diploma behalen binnen de daarvoor gestelde tijd.

“Dit komt met name doordat docenten in de lessen zelf leerachterstanden zoveel mogelijk voorkomen en adequaat ingrijpen als leerachterstanden dreigen te ontstaan”, aldus Carl Breedijk, afdelingsleider mavo.

Het Minkema College biedt sinds 2014/2015 een mavo/havo-opleiding met een op de havo afgestemde lessentabel. Daarnaast is het vanaf dit schooljaar mogelijk om te kiezen voor Mavo Tech of Mavo Ondernemen. Bij de eerste ligt de focus op technologie en bij de tweede staat ondernemerschap centraal. Op dit moment volgen er circa 350 leerlingen uit de brede regio van Woerden een mavo-opleiding op het Minkema College.

De goede examenresultaten (2018/2019: 100% vmbo basis, 100% vmbo kader, 98% mavo) die de school al een aantal jaren laat zien, zijn ook mede te danken aan het feit dat docenten de voortgang van hun leerlingen continue bewaken.

Kwaliteitscultuur school

Behalve de leerlingbegeleiding kreeg ook de kwaliteitscultuur de beoordeling GOED. Het team op de vmbo-locatie werkt continue aan verdere onderwijsontwikkeling door scholing en begeleiding. De laatste jaren is er veel energie gestoken in het samen leren en ontwikkelen van het onderwijs vanuit de ambitie om ín de lessen maatwerk te leveren en in te spelen op de toenemende diversiteit.

Breedijk: “We zijn uiteraard blij met deze conclusies van de onderwijsinspectie, maar bovenal trots op onze medewerkers die ervoor zorgen dat onze leerlingen hun schooltijd bij ons prettig en zo succesvol mogelijk doorbrengen.”