Voorwoord nieuwsbrief februari 2021

Vorige week was het ineens winter in Nederland. Prachtige beelden van witte straten, mensen op het ijs, sneeuwpoppen en sleeën. Ik zag zelfs mensen met hun snowboard in de weer. Corona leek ver weg. En ik moet eerlijk zeggen, dat was best fijn!

Maar helaas, we hebben nog elke dag met corona te maken. Gelukkig vallen de besmettingen onder leerlingen en medewerkers op dit moment mee. De gevolgen van de schoolsluiting voelen we echter dagelijks. Leerlingen en docenten maken zich zorgen over de haalbaarheid van toetsen en examens en het sociale isolement waarin we beland zijn. De periode dat we elkaar niet echt zien wordt steeds langer en dat heeft impact op het welbevinden van ons allemaal.

Onderwijs na de voorjaarsvakantie

We kijken dan ook uit naar de versoepeling van de maatregelen. In onze voorbereidingen gaan we ervan uit dat de school na de voorjaarsvakantie weer open mag. We horen dat waarschijnlijk pas op 23 februari. We verlengen daarom de huidige manier van onderwijs tot en met 2 maart. Op de eerste twee dagen na de vakantie is de school dus - net als nu - alleen geopend voor examenleerlingen en kwetsbare leerlingen. Alle overige lessen vinden die twee dagen online plaats. Als de lockdown voor het VO wordt opgeheven, dan starten wij op 3 maart met onderwijs volgens de nieuwe richtlijnen. Direct na de vakantie (dus per 1 maart) keren we wel al terug naar onze ‘normale leseenheden’ van 50 en 75 minuten. 

Examens

Inmiddels heeft de minister van Onderwijs ook een beslissing genomen over de eindexamens. Deze eindexamens gaan door. Wel geldt er een aantal versoepelingen. De examenleerlingen (en hun ouder(s)/verzorger(s)) worden via een apart schrijven van deze veranderingen op de hoogte gebracht. Op www.examenblad.nl kunt u hierover meer informatie terugvinden. 

Enquête onder leerlingen

Ten slotte, de afgelopen periode was hectisch. We werden telkens geconfronteerd met nieuwe maatregelen en richtlijnen. Deze periode van lockdown was dan ook niet vergelijkbaar met die van vorig schooljaar. We hebben - via onze mentoren - veel aandacht aan onze leerlingen willen geven. We hebben naar hen geluisterd en geprobeerd het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Deze week nemen we onder alle leerlingen een enquête af. Daarin vragen wij hen naar de ervaringen van de afgelopen periode. Fijn als u hier thuis ook aandacht aan wilt besteden!

 

Ik wens u een fijne voorjaarsvakantie!