Meet & Greets vmbo - Terugblik

Presentaties Meet & Greets

 • Aanmelden, plaatsing & doorstroommogelijkheden

  Hoe meld ik mijn kind aan? Welke opleidingen zijn er binnen het vmbo?  

  Het Minkema College kent geen loting! In deze Meet & Greet maken afdelingsleider Joyce Emons en plaatsingscoördinator Rob Immerzeel duidelijk hoe u uw kind kunt aanmelden bij onze school. Welke brugklassen zijn er in het vmbo en hoe speelt het eindadvies, samen met de ‘warme overdracht’, een rol bij plaatsing. Ook de doorstroommogelijkheden binnen het Minkema College komen aan bod.  

  Presentatie

 • Reguliere ondersteuningsmogelijkheden

  Op het Minkema College kunnen alle leerlingen rekenen op hulp van de mentor en de vakdocenten. De school biedt waar nodig meer als een leerling dat nodig heeft. 

  Onze zorgcoördinatoren, Margriet Blonk, Minke Baak, Deedee Griffin en afdelingsleider Gerdine Jongeneel leggen uit hoe de begeleiding op het Minkema College is georganiseerd. Onze docenten zijn ervaren pedagogen, didactisch sterk, maar soms is er meer nodig om een leerling tot leren leren, studeren of persoonlijke groei te laten komen. We werken met het SteinSuccesPlan voor iedere leerling en willen dit toelichten.

  Presentatie

 • Begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

  Specifieke zorg vraagt om specifieke ondersteuning

  Natuurlijk bent u benieuwd hoe wij als school de ondersteuning bieden aan uw kind indien hij/zij op de basisschool al veel ondersteuning kreeg. Onze zorgcoördinatoren Minke Baak en Deedee Griffin leggen u graag uit hoe wij op school handelen bij specifieke vragen, bijvoorbeeld als uw kind ADHD heeft of is gediagnosticeerd met TOS of epilepsie. Deze meet & greet is bedoeld voor ouders met dit soort specifieke vragen.

  Presentatie

 • Dyslexie en dyscalculie

  Met een dyslexie- en dyscalculieverklaring naar het VO: welke tegemoetkomingen biedt het Minkema College? 

  Met dyslexie en dyscalculie houden we op het Minkema natuurlijk rekening. Onze zorgcoördinator Minke Baak en schoolorthopedagoog Claire Dufrasnes denken graag met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) mee en lichten u in over de begeleidingsmogelijkheden wanneer uw kind met een dergelijke verklaring bij ons op school wordt aangemeld. Er wordt antwoord gegeven op veelvoorkomende vragen.  

  Presentatie

 • Dyslexie

  Met een dyslexieverklaring naar het VO: welke tegemoetkomingen biedt het Minkema College? 

  Met dyslexie houden we op het Minkema natuurlijk rekening. Gelukkig kunnen we ondersteuning bieden in de school. Onze zorgcoördinatoren Minke Baak, Margriet Blonk, Deedee Griffin en schoolorthopedagoog Claire Dufrasnes denken graag met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) mee en lichten u in over de begeleidingsmogelijkheden wanneer uw kind met deze verklaring bij ons op school wordt aangemeld. Er wordt antwoord gegeven op veelvoorkomende vragen.   

  Presentatie

 • Keuzevakken en profiel E&O

  Het profiel e&o zorgt ervoor dat leerlingen zich breed oriënteren op het mbo

  In de basis en kaderberoepsgerichte leerweg volg je het profiel Economie en Ondernemen. Deze opleiding bereidt onze leerlingen goed voor op de doorstroom naar het mbo. In klas drie kies je daarnaast uit 10 keuzevakken, hierdoor ontstaat een brede oriëntatie ter voorbereiding op de verschillende studierichtingen in het mbo. 

  Ook is er de mogelijkheid om via de gemengde leerweg te kiezen voor “Mavo Ondernemen”. De leerlingen volgen hier in 1 vak beroepsgericht onderwijs. Docenten Rachid Amghar en Sebastiaan van der Graaf bespreken de opleidingsmogelijkheden.

  Presentatie

 • Aanmelden voor de basisberoepsgerichte leerweg eventueel met Lwoo

  Als er sprake is van lwoo: wat betekent dit dan?

  Leerlingen met het advies basisberoepsgerichte leerweg worden geplaatst in een brugklas Basis/Kader. Afdelingsleider Gerdine Jongeneel en plaatsingscoördinator Rob Immerzeel lichten graag toe wat de mogelijkheden zijn als er sprake is van leerwegondersteuning (lwoo).

  Presentatie

 • Keuzemogelijkheden in de mavo en beroepsopleidingen

  Tien Keuzevakken bij basis/kader en vier mavo-stromen

  In de theoretische leerweg biedt het Minkema 4 mogelijke opleidingen; mavo/havo, mavo, mavo ondernemen en mavo tech. Afdelingsleider Carl Breedijk en docent Rachid Amghar geven u informatie over deze opleidingen en beantwoorden graag vragen.

  In de basis en kaderberoepsgerichte leerweg bieden we in het 3e leerjaar 10 keuzevakken aan. We gaan kort in op het waarom van dit brede aanbod voor onze leerlingen.

  Presentatie

 • Sport en bewegen

  Leerlingen die goed in hun vel zitten, presteren beter.

  Voor leerlingen die in de Theoretische leerweg hun opleiding volgen kan gekozen worden voor het examenvak LO2. De sportieve leerlingen met interesse in een sportopleiding volgen een lesprogramma dat goed aansluit op een vervolgopleiding in deze richting op het mbo. 

  De leerlingen in de basis en kaderberoepsgerichte leerweg kunnen in leerjaar 3 het keuzevak Sport en bewegen kiezen. Ze sluiten dit vak af in aan het eind van het 3e leerjaar. De vakdocenten Wouter Agterberg en Pieter Vermeulen lichten deze mogelijkheden toe.

  Presentatie

 • Waar staat het Minkema College voor?

  Wat onderscheidt het Minkema College van andere scholen? Wat is de missie en welke visie heeft de school op onderwijs? Wat merkt mijn kind daarvan in de dagelijkse praktijk? 

  Directeur Onderwijs Arjan van der Wart en afdelingsleider Joyce Emons geven u informatie over de vmbo-afdeling van het Minkema College. Zij nemen u mee in de visie van de school en de wijze waarop wij ons onderwijs hebben ingericht. Leerlingen leren over en in de echte wereld. Wij leveren graag een bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen die wij opleiden tot wendbare en weerbare burgers. 

  Presentatie

 • Pedagogisch medewerkers

  De pedagogisch medewerkers staan klaar voor onze leerlingen om te luisteren of te helpen.

  Onze vmbo-locatie heeft twee pedagogisch medewerkers: dhr. Youssef Ben Salah en mevr. Pauline Breukel. Zij zijn er voor de leerling. Heb je iets bijzonders meegemaakt of wil je iets kwijt? De pedagogische medewerkers staan graag voor de leerlingen klaar om te luisteren of te helpen. Mocht een leerling ergens tegen aan blijven lopen, dan kunnen leerling en ouders aankloppen bij de pedagogische medewerker.

  Presentatie