Welkom in het leerlingenhonk! Op onze havo/vwo-locatie zitten zo'n 1800 leerlingen. Dat is dus veel meer dan je nu gewend bent op jouw basisschool! Toch ben je op het Minkema College geen ‘nummer’ en word je gezien. Er zijn in school heel veel fijne ruimtes zijn waar je even rustig kunt werken met een groepje aan een opdracht of zelfstandig alvast je huiswerk kunt maken. Ook ontmoet je op deze plekken andere leerlingen en leer je zo steeds meer mensen kennen.

Onze school staat bekend om het ruime aanbod van buitenlesactiviteiten. Dat is een bewuste keuze: je doet hierdoor nieuwe sociale contacten op en ontwikkelt je breder. 

Leerlingenraad

Een school bestaat niet zonder leerlingen! Jullie zijn dan ook waarvoor wij doen wat we doen. We vinden het dan ook heel belangrijk dat onze leerlingen meedenken. Jij maakt onderdeel uit van de school en dus willen we dat jij je betrokken en verantwoordelijk voelt. Met jouw ideeën kun je naar je mentor, de afdelingsleider of de directeur onderwijs, maar we hebben ook een leerlingenraad. Deze raad vergadert regelmatig over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden. Wat in de leerlingenraad besproken wordt, komt op de agenda van de schoolleiding. Langs deze weg hebben leerlingen dus rechtstreeks invloed op het beleid!

 

Ontmoet onze leerlingen. Check de activiteiten:

Chat met bruggers

Chatten met bruggers

Tijdens een Open Dag stellen groep 8’ers altijd veel vragen aan onze leerlingen. Daarom organiseren wij Chatten met bruggers waarbij je online vragen kunt stellen. Alle basisscholen zijn uitgenodigd om met hun groep 8-klas hieraan deel te nemen. De klas kan dan met elkaar vragen voorbereiden en deze tijdens de Chat stellen aan onze bruggers! Vraag ernaar aan jouw juf of meester.