Tijdens je opleiding kom je voor belangrijke keuzes te staan. Welke leerweg past bij jou? Welk profiel spreekt je aan? En wat wil je gaan doen na je examen? De decaan – in samenwerking met de mentor - maakt je wegwijs in de wereld van studie en beroep. Heb je heel specifieke vragen over loopbaankeuzes en vervolgopleidingen, dan is de decaan de aangewezen persoon.

Keuzemomenten op de vmbo-locatie

 • 2e klassen basis/kader en kader/mavo

  Op het Minkema College kan een leerling kiezen uit een breed aanbod van 12 keuzevakken. De leerling maakt kennis met deze keuzevakken tijdens lessen en de betrokken ouders hebben op een voorlichtingsmiddag ook kennis kunnen maken met alle keuzevakken. Na deze  voorlichtingsmiddag (meestal in maart) wordt op de ouderavond in april een definitieve keuze gemaakt voor vier keuzevakken die de leerling gaat volgen in het 3e leerjaar.  Daarnaast maakten de leerlingen ook een keuze tussen de vakken wiskunde of Duits.

   

 • 2e klassen mavo/havo

  In de 2e klassen kiezen leerlingen voor één van de vier studierichtingen die onze school aanbiedt binnen de geleding mavo. Er is ruime keuze voor elke leerling, variërend van beroepsgerichte leerstof als vak erbij in de Mavo Ondernemen, kiezen voor de Mavo Tech of  naar de Mavo Klassiek of het volgen van onderwijs in de mavo/havo-stroom, de route naar een goede aansluiting met havo-4. Op deze wijze komt elke leerling tot zijn recht.

   

 • 3e klassen mavo

  Onze mavo-3 leerlingen hebben een breed examenvakkenpakket en kiezen voor een profiel met bijbehorende  vakken. In dit profiel doen ze eindexamen. Ook hier worden de keuzes  vastgelegd op de ouderavond.

 • 4e klassen

  Als het laatste schooljaar ten einde loopt moeten de examenkandidaten een mbo opleiding hebben gekozen óf de keuze hebben gemaakt om door te stromen naar havo4 op onze locatie aan de Minkemalaan.  De decaan monitort dit proces continue  en zoekt contact met ouders en/of eindexamenkandidaten indien er zich een (mogelijk) probleem voordoet.

  Voor sommige leerlingen is het erg spannend of ze worden toegelaten op de opleiding van hun keuze. 

  Een groep examenkandidaten mavo-4 blijft op het Minkema College, zij stromen door naar havo-4. Van hen wordt wel verwacht dat ze de mbo-opleiding van hun keuze tijdig laten weten dat ze in het nieuwe schooljaar geen mbo-opleiding gaan volgen maar naar de havo gaan.

Keuzemomenten op de havo/vwo-locatie

 • Profielkeuze leerjaar 3

  In het derde leerjaar staat de profiel- en vakkenkeuze voor de bovenbouw centraal. Meer informatie hierover vind je op minkema.dedecaan.net

  Bij downloads/informatie voor ouders vind je daar o.a. een uitleg over hoe het advies van docenten tot stand komt.

Minkemarkt havo, atheneum, gymniasium

Voor leerlingen in de (voor-)examenklas van havo, atheneum en gymnasium wordt elk jaar de ‘Minkemarkt’ georganiseerd. Een gezellige markt waar oud-leerlingen vertellen over de studie die zij gekozen hebben. Van hen hoor je wat je van een opleiding kunt verwachten en waar je op moet letten bij je studiekeuze.

En dit doe je ook!

 • Bedrijfsbezoeken
 • Sollicitatieproject (vmbo)
 • Regionale studievoorlichting

Decanaat havo, vwo

Havo: dhr. Dick Wahl
Vwo: dhr. Roel Sluijsmans

Meer informatie vind je op: https://minkema.dedecaan.net/

Decanaat vmbo, mavo/havo

mevr. José van der Heijden.