Heeft jouw basisschool een een havo- of een gedeeld havo/vwo-advies gegeven, dan start je bij ons in een havo/vwo-klas op de Minkemalaan. Gaat het goed in deze klas, dan stroom je aan het einde van het 1e jaar door naar 2 havo/vwo. Blijk je nog meer aan te kunnen, dan is een overstap naar 2 atheneum mogelijk. Vind je het juist te moeilijk in 1 havo/vwo, dan stroom je door naar 2 mavo/havo en vervolg je je route op onze locatie aan de Steinhagenseweg.

Bovendien kan een leerling uit de havo/vwo- of atheneumbrugklas opstromen naar 2 gymnasium. De leerlingen die dat willen, volgen vanaf februari een inhaalprogramma Latijn & klassieke culturele vorming.

Profielkeuze

Aan het eind van het derde leerjaar van havo en vwo kiezen de leerlingen een profiel: 

  • Cultuur en Maatschappij, 
  • Economie en Maatschappij, 
  • Natuur en Gezondheid, 
  • Natuur en Techniek. 


Dit is een combinatie van verplichte vakken, profielvakken en vakken die de leerling vrij kan kiezen uit het aanbod van de school.

Doorstroomschema

Bekijk in het doorstroomschema wat de mogelijkheden zijn om op te stromen of door te stromen.