Het Minkema College wil jonge mensen niet alleen de school laten verlaten met een mooi diploma, maar ook leren om op een democratische wijze met elkaar om te gaan. Dat is niet eenvoudig in een snel veranderende samenleving, waar heel weinig meer vanzelfsprekend is en er heel verschillend gedacht wordt door mensen.

“Democratisch burgerschap zien we op onze openbare school als een ‘way of living’, waardoor dat niet alleen zichtbaar is in de lesinhoud en het pedagogisch gedrag van de docent, maar ook in het gehele schoolklimaat. Het zit in het DNA van de school”, aldus Paul Simons, docent maatschappijleer.

Meer dan een mooi diploma

Wat houdt die ‘way of democratic living’ precies in?

Op het Minkema College leren we leerlingen zelfstandig kritisch na te denken over hun positie in de samenleving, maar ook over hun eigen (leer)gedrag, zodat zij op een verantwoordelijke wijze kunnen deelnemen aan die samenleving en aan het leven in de gemeenschap van de school.

Dat betekent dat het Minkema niet waardenvrij is of leerlingen via waardenoverdracht oplegt hoe ze moeten denken en handelen, maar het betekent wel dat we met leerlingen in gesprek gaan, zodat zij binnen het fundament van onze openbare school, de democratische rechtsstaat, beargumenteerd positie leren kiezen en hun verantwoordelijkheid nemen.

Dat is spannend, niet elke leerling legt die democratische rechtsstaat op dezelfde manier uit, het antwoord staat niet altijd bij voorbaat vast en door de confrontatie met andere meningen worden je eigen zekerheden ter discussie gesteld.  Immers, wat houden belangrijke waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en respect precies in? De sfeer op het Minkema College ademt een ‘way of democratic living’ uit door met elkaar te discussiëren, je eigen standpunten kritisch te willen herzien en met leerlingen, die totaal anders denken dan jij, toch tot overeenstemming te willen en ook kunnen komen.

Esther van Twist, docente maatschappijleer: “Op het Minkema College wordt het debat sterk gestimuleerd waarbij leerlingen wordt geleerd om écht naar elkaar te luisteren en op respectvolle wijze hun mening te uiten.”

Kritisch democratisch burgerschapsonderwijs is niet eenvoudig. Kant en klare oplossingen over ‘de waarheid’ zijn er niet. We leren leerlingen wel goede handvatten te geven om hun voorlopige waarheid blijvend te onderzoeken. Dan krijg je weerbare jongeren, die de grote wereld kunnen instappen en deze wereld een beetje mooier maken. Het is duidelijk dat we niet een school zijn met als motto ‘zijn wie je bent' of 'worden wie je bent’, maar ‘worden wie je wordt’.   

Minister Slob bezoekt burgerschapsproject op Minkema College