In de atheneumklas op de Minkemalaan kun je starten als je een ongemengd vwo-advies hebt gekregen. 

Atheneumklas vanaf leerjaar 1

Krijg je een ongemengd vwo-advies en kies je voor het atheneum van het Minkema College, dan word je direct in leerjaar 1 in een atheneumklas geplaatst. Je hebt vanaf de eerste schooldag les op vwo-niveau, maar zonder de klassieke talen Latijn en Grieks. Binnen Minkema Discovery kun je voor extra uitdagende vwo-talentmodules kiezen. Lijkt het gymnasium jou toch een geschikte opleiding, dan volg je de module Latijn en kun je overstappen naar 2 gymnasium, als je resultaten dat toelaten.

Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium?

Het is belangrijk dat je goed nadenkt wat bij jou past: atheneum of gymnasium? Het grootste verschil zit in de klassieke talen. In 1 gymnasium krijg je Latijn en in de 2e klas komt er Grieks bij. In klas 1 t/m 3 zijn dit extra vakken. Daardoor volg je de andere vakken in minder uren.

In de bovenbouw is er geen verschil meer in het aantal vakken. Een gymnasiast kiest Latijn of Grieks (of beide) als extra taal naast Engels, en kan ook nog Frans en Duits kiezen; een atheneumleerling kiest Frans of Duits (of beide). De leerlingen van het atheneum en gymnasium komen elkaar in de bovenbouw bij verschillende vakken tegen. De gymnasiasten trekken tot het diploma wel met elkaar op bij kernvakken als Nederlands en Engels en natuurlijk bij de klassieke talen.   

In het gymnasium is er veel aandacht voor mythologische verhalen en de klassieke cultuur. In deze cultuur ligt de oorsprong van onze samenleving en je komt die nog volop tegen in het Europa van nu. Een Minkema-gymnasiast bezoekt elk schooljaar een (buitenlandse) stad die uit de Romeinse tijd stamt, met als hoogtepunt de Rome-reis in het examenjaar.

Profielkeuze

Aan het eind van het derde leerjaar van havo en vwo kiezen de leerlingen een profiel: 

  • Cultuur en Maatschappij, 
  • Economie en Maatschappij, 
  • Natuur en Gezondheid, 
  • Natuur en Techniek. 

 

Dit is een combinatie van verplichte vakken, profielvakken en vakken die de leerling vrij kan kiezen uit het aanbod van de school.

Doorstroomschema

Bekijk in het doorstroomschema wat de mogelijkheden zijn om op te stromen of door te stromen.