Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is de ‘spil’ in de begeleiding en het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Wil je de school ergens van op de hoogte brengen, dan begin je bij je mentor.

Van mentor naar mentor

Een mentor heb je meestal voor een jaar. Maar je hoeft niet elke keer opnieuw te beginnen. De mentor geeft bijzonderheden zoals studieresultaten of medische informatie door aan zijn of haar opvolger.

Mentorassistent

Leerlingen uit de bovenbouw functioneren als aanspreekpunt voor brugklasleerlingen. Hiermee assisteren ze de brugklasmentoren. Er zijn minimaal twee mentorassistenten per brugklas. Lijkt het jou leuk om brugklassers te helpen om hun weg op school te vinden? Meld dit dan bij je eigen mentor.

Mentorlessen

Van de mentor krijg je mentorlessen. Dit zijn ingeroosterde uren waarin je met je groep, maar ook persoonlijk, begeleiding krijgt van de mentor. Je leert beter plannen, leren en omgaan met resultaten. Vanaf leerjaar 1 staat een aantal lessen ook in het teken van keuzebegeleiding en oriëntatie op studie en beroep. In de (voor-)examenklassen leer je meer over planning en organisatie met het oog op de examens. Naast de mentorlessen kun je natuurlijk altijd ook zelf een gesprekje aanvragen bij je mentor.