Wij zijn er trots op dat we jonge mensen helpen naar een betekenisvolle invulling van hun leven en hen op weg naar volwassenheid mogen begeleiden. Met ons onderwijs willen we jou toerusten voor het vervolgonderwijs en je toekomst. We willen bijdragen aan je levensgeluk. We willen je leren keuzes te maken. En we willen je leren verantwoording te nemen in de samenleving en daarin een rol te spelen.

We doen dit zorgvuldig en respectvol. Op het Minkema College leren en werken leerlingen en medewerkers met elkaar vanuit de overtuiging dat er ruimte is voor iedereen, ongeacht levenswijze en opvattingen. Dat betekent niet dat wij geen grenzen stellen. We hebben duidelijke afspraken over de wijze waarop we met elkaar omgaan.

Leren moet je dóen. Het moet betekenis hebben. En je doet het samen. Leren gaat over informatie verwerken en competenties (vaardigheden) ontwikkelen en toepassen in allerlei situaties. Iedereen leert anders. In ons onderwijs willen wij inspelen op die verschillende leervragen, leerbehoeften en leerstijlen.

Een goede school maak je met elkaar. Met goede afspraken maken we het schoolleven voor iedereen leefbaar en aangenaam. Er zijn duidelijke regels om je aan te houden. Natuurlijk moet je dat ook leren. Wij vinden: fouten maken mag als je jong bent. Maar daar gaan we dan wél over in gesprek. En samen vinden we altijd een oplossing.

Lees meer over onze visie en kernwaarden in ons Strategisch Beleidsplan.

Lees het beleidsplan