Heeft jouw basisschool een havo- en/of vwo-advies gegeven, dan start je bij ons in een havo/vwo-klas op de Minkemalaan. Gaat het goed in deze klas dan kun je aan het einde van het 1e jaar overstappen naar 2 atheneum of 2 gymnasium. Stroom je door naar 2 vmbo-t, dan vervolg je je leerweg op onze locatie aan de Steinhagenseweg.

Bovendien kan een leerling uit de havo/vwo- of atheneumbrugklas opstromen naar 2 gymnasium. De leerlingen die dat willen, volgen vanaf februari een inhaalprogramma.

Talentstromen vanaf schooljaar 2019-2020

Het Minkema College, locatie Minkemalaan (havo, atheneum, gymnasium) voert vanaf schooljaar 2019-2020 een aantal vernieuwingen in het onderwijs door, waarbij er nog meer aandacht is voor de verschillen tussen leerlingen. In het lesrooster komt ruimte voor talentmodules en ondersteuningslessen, te beginnen in leerjaar 1. Daarin kunnen leerlingen een extra uitdaging aangaan met lessen in vier talentstromen en extra ondersteuning kiezen, bijvoorbeeld voor taal, wiskunde/rekenen of begrijpend lezen.

 

Doorstroomschema

Bekijk in het doorstroomschema wat de mogelijkheden zijn om op te stromen of door te stromen.

Profielkeuze

Aan het eind van het derde leerjaar van havo en vwo kiezen de leerlingen een profiel: Cultuur enMaatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Dit is een combinatie van verplichte vakken, profielvakken en vakken die de leerling vrij kan kiezen uit het aanbod van de school.