In de atheneumklas op de Minkemalaan kun je starten als je een ongemengd vwo-advies hebt gekregen. 

Het is belangrijk dat je goed nadenkt wat bij jou past: atheneum of gymnasium?

Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium?

Het grootste verschil zit in de klassieke talen. In 1 gymnasium krijg je Latijn en in de 2e klas komt er Grieks bij. In klas 1 t/m 3 zijn dit extra vakken. Daardoor volg je de andere vakken in minder uren.

In de bovenbouw is er geen verschil meer in het aantal vakken. Een gymnasiast kiest Latijn of Grieks (of beide) als extra taal naast Engels, en kan ook nog Frans en Duits kiezen; een atheneumleerling kiest Frans of Duits (of beide). De leerlingen van het atheneum en gymnasium komen elkaar in de bovenbouw bij verschillende vakken tegen. De gymnasiasten trekken tot het diploma wel met elkaar op bij kernvakken als Nederlands en Engels en natuurlijk bij de klassieke talen.   

In het gymnasium is er veel aandacht voor mythologische verhalen en de klassieke cultuur. In deze cultuur ligt de oorsprong van onze samenleving en je komt die nog volop tegen in het Europa van nu. Een Minkema-gymnasiast bezoekt elk schooljaar een (buitenlandse) stad die uit de Romeinse tijd stamt, met als hoogtepunt de Rome-reis in het examenjaar.

Talentstromen: Minkema Discovery

Het Minkema College, locatie Minkemalaan (havo, atheneum, gymnasium), biedt sinds schooljaar 2019-2020 Minkema Discovery.  In het lesrooster is ruimte ingebouwd voor talentmodules en ondersteuningslessen. Daarin kunnen leerlingen een extra uitdaging aangaan met lessen in diverse talentstromen en extra ondersteuning kiezen, bijvoorbeeld voor taal, wiskunde/rekenen of begrijpend lezen. 

 

Doorstroomschema

Bekijk in het doorstroomschema wat de mogelijkheden zijn om op te stromen of door te stromen.