Corona

We zijn erg verheugd dat we met ingang van dit schooljaar onze leerlingen weer allemaal mogen ontvangen in school en hen weer dagelijks kunnen zien en lesgeven. Maar we vinden het ook zeer belangrijk om maatregelen te nemen die ertoe leiden dat alle gebruikers van onze gebouwen zich komend schooljaar comfortabel voelen met de situatie. Leerlingen hoeven onderling geen afstand meer te houden, maar wél ten opzichte van medewerkers. Dit vraagt van onze leerlingen een grote mate van discipline en uiteraard begrip voor de situatie.