Rapporten en overgaan

De docenten zetten de resultaten van al hun leerlingen in Magister. Op die manier kunt u op elk moment zien hoe uw kind ervoor staat. Ook de mentor houdt geregeld de vinger aan de pols. Verspreid over het jaar krijgen onze leerlingen rapporten zodat de voortgang goed kan worden bewaakt. Ruim voor het eind van het schooljaar maken we een tussenbalans op. Zo kunnen we zorgvuldig nadenken over plaatsing en begeleiding van uw kind in het nieuwe schooljaar.

Overgaan

Of uw kind overgaat, bepalen we aan de hand van overgangsnormen. Deze kunt u vinden op de pagina Documenten bij Onderwijs. Naast de cijfers weegt het advies van de docenten mee. Zij kijken naar zaken als inzicht, zelfstandig werken, omgang met huiswerk, werkhouding, tempo en motivatie. In de bovenbouw zijn de overgangsnormen een aanvulling op Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Alle informatie over PTA is te vinden in Magister.

In de examenklas

In het examenjaar houdt de mentor de resultaten goed in het oog. Hij of zij zal uw kind coachen waar mogelijk. De resultaten worden ook besproken met de afdelingsleider. Als dat nodig is, neemt de mentor vervolgens contact met u op.

Overstappen

Als dat mogelijk of wenselijk is, kan uw kind aan het eind van een schooljaar overstappen naar een andere afdeling, bijvoorbeeld van 3 atheneum naar 4 havo of van 3 gymnasium naar 4 atheneum. Ook een overstap naar het vmbo op Stein behoort tot de mogelijkheden. Bij een gymnasiumleerling wordt een overstap naar 2 of 3 atheneum bij uitzondering toegestaan: een keuze voor het gymnasium geldt in principe ten minste tot en met leerjaar 3. Overleg tussen school, leerling en ouders is in alle gevallen vanzelfsprekend.

Bekijk de doorstroommogelijkheden