De Ouderraad is een klankbord tussen ouders, leerlingen en school.  Activiteiten waaraan de Ouderraad een bijdrage levert, zijn zoal de thema-avonden (nu met Corona moeten we mogelijk zoeken naar alternatieven), de jaarlijkse corsages bij de uitreiking van de diploma’s, het jaarboek en cadeaubonnen voor bijzondere profielwerkstukken. Ook kunnen wij net die extra financiële bijdrage leveren aan “spontane” activiteiten zoals het aanleggen van het watertappunt op het schoolplein van de Minkemalaan of het financieren van de “fish and chips” voor de laatste les Engels. In het lustrumjaar droeg de Ouderraad ook financieel bij aan het lustrumfeest.

Denk mee!

Wilt u ook meedenken, meepraten of meehelpen? We zijn op zoek naar nieuwe leden! Neem dan contact op met de voorzitter of een van de leden van de Ouderraad. In het contactformulier kunt u bij het 'Onderwerp' de Ouderraad selecteren. Ook staat de Ouderraad open voor ideeën, suggesties en verbeteringen.

Samenstelling Ouderraad

Samen sterker. Het Minkema College heeft één Ouderraad voor beide locaties! Een oudervertegenwoordiging van de vmbo-locatie en de havo/vwo-locatie trekken samen op; waar maatwerk per locatie nodig is, is daar oog voor.

Boukje van der Lecq – voorzitter
Minke Hietbrink - penningmeester
Simone Veltkamp – secretaris
Esther Boelens - lid
Yoo Dekker-Lee - lid
Bas Jansen - lid
Tim Rook - lid
Agnes Oen – lid
Joyce Correa - lid
Renata van Wijnen - lid
Dew Chotesing - lid