De Ouderraad werkt als een klankbord voor ouders, leerlingen en schoolleiding. Activiteiten waaraan de Ouderraad een bijdrage levert zijn o.a. de thema-avonden, de jaarlijkse corsages bij de uitreiking van de diploma’s, het jaarboek, een cadeaubon voor de beste profielwerkstukken, het watertappunt op het schoolplein van de Minkemalaan en dit bijzondere lustrumjaar draagt de Ouderraad ook financieel bij aan het lustrumfeest.
Denk mee!

Wilt u ook meedenken, meepraten of meehelpen? We zijn op zoek naar nieuwe leden! Neem dan contact op met de voorzitter of een van de leden van de ouderraad. In het contactformulier kunt u bij het 'Onderwerp' de ouderraad selecteren. Ook staat de ouderraad open voor ideeën, suggesties en verbeteringen.

Samenstelling ouderraad havo, atheneum, gymnasium

Boukje van der Lecq – voorzitter
Ria Kemp – penningmeester vanaf 1 december 2019
Ron Epping – penningmeester tot 1 december 2010
Simone Veltkamp – secretaris
Karen Elbertsen – lid
Michiel Ranke – lid
Agnes Oen – lid

Samenstelling ouderraad vmbo, mavo/havo

Joyce Correa
Renata van Wijnen
Dew Chotesing

De vergaderdata zijn in schooljaar 2019-2020:
-          29 oktober
-          17 december
-          14 januari
-          10 maart
-          12 mei
-          7 juli