Ouderraad

School en ouders hebben een gezamenlijk belang: de optimale ontwikkeling van leerlingen. Samen staan we sterker. Het is daarom belangrijk dat ouders bij school betrokken zijn. Als ouders weten wat er speelt, kunnen ze helpen en stimuleren.

Wij stellen het ook op prijs als ouders meedenken op school. Dat kan bijvoorbeeld in de ouderraad.

De ouderraad:

  • Bevordert het contact tussen de ouders en de school
  • Behartigt de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding
  • Bevordert dat ouders de school praktisch ondersteunen
  • Informeert ouders via het Minkema Nieuws en de Ouder Nieuwsbrief
  • Beheert en bestemt de vrijwillige bijdragen aan het ouderfonds
  • Adviseert op verzoek en op eigen initiatief over zaken die ouders en leerlingen aangaan.


Denk mee!

Wilt u ook meedenken, meepraten of meehelpen? Neem dan contact op met de voorzitter of een van de leden van de ouderraad. Ook staat de ouderraad open voor ideeën, suggesties en verbeteringen.

Samenstelling ouderraad havo, atheneum, gymnasium

Voorzitter: Boukje van der Lecq
Secretaris: Maaike Smaling
Penningmeester: Ron Epping
Lid: Jon Koster
Lid: Karen Elbertsen
Lid: Ria Kemp
Lid: Simone Veltkamp

Samenstelling ouderraad vmbo, mavo/havo

Voorzitter: Sandra van Dusschoten
Penningmeester: Margreet Top
Lid: Vita Voogt