Leerlingenraad en klassenvertegenwoordiging

Wil meedenken over de school en je mening geven? Dan kun je klassenvertegenwoordiger worden. Of is de leerlingenraad misschien iets voor jou.

Wat doet de Leerlingenraad?

De leerlingenraad komt eens in de zes weken bij elkaar en bespreekt dan onderwerpen die spelen binnen de school en die leerlingen belangrijk vinden. Deze onderwerpen komen ook op de agenda van de schoolleiding. Op die manier heeft de leerlingenraad dus rechtstreeks invloed op het beleid van de school. Omgekeerd vraagt de schoolleiding de leerlingenraad ook om advies over plannen en voorgenomen besluiten.

Twee leerlingen per locatie nemen ook deel aan de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. Deze leerlingen worden gekozen uit en door alle leerlingen van de school. Zij worden automatisch lid van de leerlingenraad.

Wat doet een klassenvertegenwoordiger

Iedere klas heeft zijn eigen klassenvertegenwoordiger(s). Minimaal 3 keer per jaar vergaderen de klassenvertegenwoordigers met de afdelingsleiders over het onderwijs, de organisatie en activiteiten.

Meedenken, meepraten, meedoen!

Heb jij een goed idee om voor te leggen of zou je zitting willen nemen in de leerlingenraad? Stuur dan een e-mail een naar de leerlingenraad van de Minkemalaan. De leerlingenraad van de Steinhagenseweg is nog in oprichting maar jouw ideeën kun je kwijt bij de klassenvertegenwoordiger!

Leden leerlingenraad Minkemalaan (2019-2020)

 • Ismaïl Sarti 6VE (voorzitter)
 • Isis Hoekstra 5VB (voorzitter)
 • Louise Albrecht 6VC
 • Kim Groenendijk 4VA
 • Lieke Aghina 2AB
 • Mara Nulkes 5VG
 • Lieke Broekhuizen 5VB
 • Souhaib Ismaili 5VD
 • Luuk Simons 5VC
 • Raúl Dorsman 4VF
 • Sami Ibourk El Idrissi 5VD
 • Ruben Cohen 5VA