Leerlingenraad en klassenvertegenwoordiging

Wil meedenken over de school en je mening geven? Dan kun je klassenvertegenwoordiger worden. Of is de leerlingenraad misschien iets voor jou.

Wat doet de Leerlingenraad?

De leerlingenraad komt eens in de zes weken bij elkaar en bespreekt dan onderwerpen die spelen binnen de school en die leerlingen belangrijk vinden. Deze onderwerpen komen ook op de agenda van de schoolleiding. Op die manier heeft de leerlingenraad dus rechtstreeks invloed op het beleid van de school. Omgekeerd vraagt de schoolleiding de leerlingenraad ook om advies over plannen en voorgenomen besluiten.

Twee leerlingen per locatie nemen ook deel aan de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. Deze leerlingen worden gekozen uit en door alle leerlingen van de school. Zij worden automatisch lid van de leerlingenraad.

Wat doet een klassenvertegenwoordiger

Iedere klas heeft zijn eigen klassenvertegenwoordiger(s). Minimaal 3 keer per jaar vergaderen de klassenvertegenwoordigers met de afdelingsleiders over het onderwijs, de organisatie en activiteiten.

Meedenken, meepraten, meedoen!

Heb jij een goed idee om voor te leggen of zou je zitting willen nemen in de leerlingenraad? Stuur dan een e-mail een naar de leerlingenraad van de Minkemalaan. De leerlingenraad van de Steinhagenseweg is nog in oprichting maar jouw ideeën kun je kwijt bij de klassenvertegenwoordiger!

Leden leerlingenraad Minkemalaan

 • Corné Peerdeman 5HF (voorzitter)
 • Ismaïl Sarti 5VE (voorzitter)
 • Hannah van Bemmel 5HD (Secretaris)
 • Raúl Dorsman 3VE
 • Sam van Vliet 4VE
 • Souhaib Ismaili 4VE
 • Luuk Simons 4VF
 • Ruben Cohen 4VC
 • Sami Ibourk el Idrissi 4VF
 • Mara Nulkes 4VG
 • Ewout van Riet 5HA
 • Gioia Grittner 5HF
 • Tendai Dzimwasha 5HF
 • Gita Wagenaar 5VE
 • Dionne Faaij 6VB
 • Kiki Altena 6VB