Leerlingenraad en klassenvertegenwoordiging

Wil meedenken over de school en je mening geven? Dan kun je klassenvertegenwoordiger worden. Of is de leerlingenraad misschien iets voor jou.

Wat doet de Leerlingenraad?

De leerlingenraad komt eens in de zes weken bij elkaar en bespreekt dan onderwerpen die spelen binnen de school en die leerlingen belangrijk vinden. Deze onderwerpen komen ook op de agenda van de schoolleiding. Op die manier heeft de leerlingenraad dus rechtstreeks invloed op het beleid van de school. Omgekeerd vraagt de schoolleiding de leerlingenraad ook om advies over plannen en voorgenomen besluiten.

Twee leerlingen per locatie nemen ook deel aan de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. Deze leerlingen worden gekozen uit en door alle leerlingen van de school. Zij worden automatisch lid van de leerlingenraad.

Wat doet een klassenvertegenwoordiger

Iedere klas heeft zijn eigen klassenvertegenwoordiger(s). Minimaal 3 keer per jaar vergaderen de klassenvertegenwoordigers met de afdelingsleiders over het onderwijs, de organisatie en activiteiten.

Meedenken, meepraten, meedoen!

Heb jij een goed idee om voor te leggen of zou je zitting willen nemen in de leerlingenraad? Stuur dan een e-mail een naar de leerlingenraad van de Minkemalaan. De leerlingenraad van de Steinhagenseweg is nog in oprichting maar jouw ideeën kun je kwijt bij de klassenvertegenwoordiger!

Leden leerlingenraad Minkemalaan (2020-2021)

 • Ruben Cohen 6vb (voorzitter)
 • Isis Hoekstra 6vd (voorzitter)
 • Lieke Broekhuizen 6vc
 • Sami Ibourk El Idrissi 6vc
 • Souhaib Ismaili 6va
 • Luuk Simons 6ve
 • Olivier Donselaar 5vd
 • Raúl Dorsman 5vf
 • Romme Groenenboom 5va
 • Kim Groenendijk 5va
 • Gabriele Mansi 5va
 • Janne van Zaale 5vc
 • Yara Yunes 5hd
 • Lizelotte van Gameren 4ve
 • Lieke Aghina 3ab
 • Dille Zimnik 3hc
 • Sebastiaan Coebergh 2ab
 • Stijn Simons 2ac
 • Romaysa van Brecht 2bc
 • Adnan Ismaili 2ba
 • Rosalie van der Maarl 2bg
 • Berit van Vliet 2ba
 • Siem Olthuis 1ac
 • Ryan Vergeer 1ac
 • Meryam Hussain 1bc
 • Bruno Jager 1bd
 • Hajar Kuhich 1bd
 • Mohammed Ould-Chikh 1bc