Laptoponderwijs

We werken met chromebooks  omdat we ons onderwijs voor jou zo aantrekkelijk willen maken; door de inzet van chromebooks willen we ons onderwijs inspirerend en contextrijk maken.

Laptoponderwijs op de Steinhagenseweg

We willen jou voorbereiden op de toekomst in een maatschappij waar digitale (communicatie)middelen niet meer weg te denken zijn. En daar past het inzetten van chromebooks goed bij. Daarnaast kan het chromebook worden ingezet om persoonlijk leren mogelijk te maken: je kunt zelfstandig werken en in je eigen tempo, je kunt teksten laten voorlezen of herhalingsstof maken op je chromebook of juist lesstof van een hoger niveau. Tenslotte kunnen we met behulp van het chromebook of het smartboard in de klas aansluiten bij de verschillende leerstijlen van leerlingen door ondersteuning met beeld en geluid of in de vorm van competitie. Het chromebook wordt ingezet als middel en het lesgeven met behulp van een chromebook is geen doel op zich. 

  • Hoe kom ik aan een Chromebook?

    Je ouders krijgen de mogelijkheid om - tegen een gereduceerd bedrag -  een chromebook aan te schaffen via Rentcompany. School betaalt een initieel bedrag mee en garandeert je ouders op die manier een goed werkend apparaat met een garantieregeling en goede service. Het chromebook wordt uiteindelijk eigendom van jou/je ouders. Indien het chromebook kapot is en gerepareerd moet worden, krijg je een leen-exemplaar, zodat je toch deel kan nemen aan de lessen. Het chromebook gaat mee naar huis, in een stevige hoes en moet daar ’s nachts worden opgeladen. Ook thuis kan je dus voor school werken op het chromebook. 

  • Hoe leer ik op een Chromebook werken?

    In leerjaar 1 krijg je lessen digitale vaardigheden. Tijdens deze lessen leer je op een goede manier omgaan met het chromebook en deze effectief in te zetten voor de lessen, bijvoorbeeld voor het maken van een verslag of een presentatie. We vinden het belangrijk dat je weet hoe je het chromebook goed en veilig kunt gebruiken. Vandaar dat er ook aandacht is voor social media tijdens deze lessen. Tijdens de lessen maak je een eigen Steinsucces Site; een webpagina waarop je vermeldt wie je bent en waar je trots op bent of goed in bent. Het vormt de aanloop naar een portfolio dat je moet maken om je aan te melden op het MBO. Deze site deel je met jouw mentor, die tijdens de mentorlessen samen met jou zorgt voor vulling van de site. 

Laptoponderwijs op de Minkemalaan

In schooljaar 2016-2017 is een driejarige pilot met chromebooks gestart. De deelnemende leerlingen schaffen zelf een chromebook aan; de school staat garant voor het onderhoud en andere service. Dit jaar is het derde en laatste jaar van de pilot. In klas 1 participeren vijf klassen, in klas 2 zijn dat er zes en in klas 3 gaat het om twee klassen. In november nemen we het besluit over het vervolg van het chromebookonderwijs.