Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school praat, denkt en beslist mee over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor onze school. We hebben één MR voor het hele Minkema College. Deze MR bestaat uit leerlingen, ouders en personeel.

In collegebrede samenstelling worden gespreksonderwerpen zoals financiën, beleid, roosters en lessentabellen besproken. Bij deze vergaderingen is naast de directie van beide locaties ook de directeur bestuurder aanwezig.

In de deelraden van de Minkemalaan en Steinhagenseweg komen zaken als overgangsnormen, de verdeling van de lessen, de schoolgids en de hoogte van de ouderbijdrage aan de orde. In deze bijeenkomsten bespreken leden van de MR ook zaken die aangedragen worden door ouders en/of personeel.

Samenstelling MR

 

Namens onze leerlingen

Namens de ouders

Namens het personeel

Ismaïl Sarti
Noa Kets
Ruben Cohen
Yort de Vaal

Christa Hamoen
Eveline Rosendaal
Patrick Verharen
Mark van Zaale 

Wilfred van der Weijden (voorzitter)
Hugo Harmsen (secretaris)
John Boegheim
Geert Kuitenbrouwer
Ruth de Leeuw van Weenen
Chaniz Biervliet
Johan van der Leeden
Bert Scholten