Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school praat, denkt en beslist mee over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor onze school. We hebben één MR voor het hele Minkema College. Deze MR bestaat uit leerlingen, ouders en personeel.

In collegebrede samenstelling worden gespreksonderwerpen zoals financiën, beleid, roosters en lessentabellen besproken. Bij deze vergaderingen is naast de directie van beide locaties ook de bestuurder aanwezig.

In de deelraden van het havo/vwo en het vmbo komen zaken als overgangsnormen, de verdeling van de lessen, de schoolgids en de hoogte van de ouderbijdrage aan de orde. In deze bijeenkomsten bespreken leden van de MR ook zaken die aangedragen worden door ouders en/of personeel.

Heeft u een vraag voor de MR? In het contactformulier kunt u bij het 'Onderwerp' de medezeggenschapsraad selecteren.

Samenstelling MR (2019-2020)

 

Namens onze leerlingen

Namens de ouders

Namens het personeel

 • Ismaïl Sarti, 6 vwo, MR-lid vanaf augustus 2018
 • Noa Kets, 2 mavo/havo, MR-lid vanaf januari 2020
 • Ruben Cohen,  5 vwo, MR-lid vanaf augustus 2017
 • Yort de Vaal, 4 kader, MR-lid vanaf augustus 2018
 • Christa Hamoen, ouder van de vmbo-locatie, MR-lid vanaf augustus 2018
 • Eveline Rosendaal,  ouder van de havo/vwo-locatie, MR-lid vanaf augustus 2016
 • Patrick Verharen,  ouder van de vmbo-locatie, MR-lid vanaf augustus 2016
 • Mark van Zaale, ouder van de havo/vwo-locatie, MR-lid vanaf augustus 2014 
 • Wilfred van der Weijden (voorzitter),  werkzaam op de vmbo-locatie als docent Wiskunde en mentor, MR-lid vanaf augustus 2016
 • Hugo Harmsen (secretaris), werkzaam op de havo/vwo-locatie als docent Muziek, MR-lid vanaf augustus 2016
 • John Boegheim, werkzaam op de vmbo-locatie als afdelingsassistent, MR-lid vanaf augustus 2018
 • Ruth de Leeuw van Weenen, werkzaam op de havo/vwo-locatie als docente Duits en mentrix vwo bovenbouw, MR-lid vanaf december 2019
 • Chaniz Biervliet, werkzaam op beide locaties als docent Maatschappijleer, MR-lid vanaf augustus 2018 (als vertegenwoordiging van de vmbo-locatie)
 • Johan van der Leeden, werkzaam op de vmbo-locatie als docent Economie en mentor, MR-lid vanaf augustus 2017
 • Bert Scholten, werkzaam op de havo/vwo-locatie als docent Economie/Bedrijfseconomie en mentor, MR-lid vanaf februari 2019