De reis

De reis

Ons reisdoel
Het Minkema College biedt uitstekend onderwijs en daagt leerlingen uit hun talenten te ontdekken, in te zetten en verder te ontwikkelen. Wij leiden leerlingen op tot wendbare en weerbare burgers die een actieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Onze reisfilosofie
Als medewerkers van het Minkema College hebben wij oog voor de talenten, prestaties en het welbevinden van onze leerlingen. Alles wat wij doen is erop gericht om hen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun reis: hun ontwikkeling.

Onze reisvoorkeuren
Onderweg laten wij ons in ons denken en handelen inspireren door onze kernwaarden: verbindend, inspirerend en verantwoordelijk.
 

Vertreksituatie

De vertreksituatie

Hoe staat het Minkema College er aan het begin van deze nieuwe beleidsperiode voor? Onze eigen analyse en gesprekken met collega’s en stakeholders leidden tot een inventarisatie van onze sterktes, kansen, uitdagingen en bedreigingen.
 

Bestemmingen

De bestemmingen

Alles in ogenschouw nemend komen wij tot onze ambities voor de komende jaren. We rangschikken die onder vijf thema’s:

 • Een fijne school waar je wordt gezien en kunt groeien;
 • Leren over en in de echte wereld;
 • Uitstekend onderwijs;
 • Regie over de eigen leerroute/professionalisering;
 • Een professionele organisatie.
   
Beloftes

De beloftes

Vanuit onze ambities doen wij beloftes aan onze leerlingen en aan elkaar als medewerkers.

Aan jou als leerling beloven wij dat wij:

 • jou in de gelegenheid stellen om een diploma te halen op jouw niveau;
 • jou helpen om je talenten te ontdekken en je ruimte geven om je verder te ontwikkelen;
 • jou helpen om zelfvertrouwen, empathisch vermogen en een betrokken houding te ontwikkelen, zodat jij goed wordt voorbereid op het actief meedoen aan de samenleving;
 • ons inspannen om jou een fijne schooltijd in een veilige leeromgeving te bezorgen.

 

Als medewerkers beloven wij aan elkaar:

 • dat we samenwerken als een betrokken werkgever en een gemotiveerde werknemer. Wij verwachten van onszelf en onze collega’s dat wij de kansen benutten om onszelf te ontwikkelen en dat we betrokkenheid tonen bij de school en onze leerlingen.