Programma Minkemalaan open dag 25 januari

Voor de groep 8’ers begint het bezoek aan de school met het volgen van een mentorlesje, terwijl de ouders een centrale presentatie over de school bij wonen. Hierna kunnen jullie samen de school verder verkennen. 

Presentatie voor ouders

In de presentatie krijgt u informatie over:
• het Minkema in het algemeen
• het leven van een brugger op het Minkema
• toelating tot & begeleiding in klas 1

Mentorlesje voor groep 8’ers

Een brugklasmentor geeft uitleg over de begeleiding in de brugklas. Ook krijg je foto’s en filmpjes te zien van het leven van een brugger aan de Minkemalaan. Met hulp van brugklassers maak je een opdracht over het eerste jaar op ‘de middelbare’.

Voorbeeldlesjes & korte presentaties

start om 10.45, 11.30 en 12.15 uur (let op het belsignaal 5 minuten voor aanvang)

• biologie in 118 
• wiskunde in 336
• Latijn in 232 (niet om 11.30)

Minkema Discovery-plein

Op de tweede verdieping kun je kennismaken met de vijf talentstromen van Minkema Discovery: Discover Tech, Discover Arts, Discover Nature, Discover Society en Discover Classics!

Minkema Talks

In de mediatheek kun je een Minkema Talk van één van onze leerlingen bijwonen. In een korte presentatie vertellen zij aan wat voor bijzondere activiteiten zij hebben deelgenomen, waar hun passie ligt of op welke manier zij zich inzetten voor de maatschappij.