Er kunnen oorzaken zijn waardoor je niet aan het begin van de leerjaar 1, maar op een later moment naar het Minkema College komt. Ben je bijvoorbeeld net naar onze regio verhuisd, dan moet het samenwerkingsverband van alle scholen in de regio jou een onderwijsplaats bieden.

Kom je van een andere school, dan kun je instromen aan het begin van het schooljaar. Voorwaarde is wel dat er op het Minkema College plaats is in het leerjaar en de leerweg die past bij het advies van je huidige school. We weten pas na de rapportvergadering in de laatste week van het schooljaar of je definitief geplaatst kunt worden. Instromen in het examenjaar is niet mogelijk, omdat er in het voorafgaande schooljaar al schoolexamens zijn afgenomen.

Aanmelden zij-instroom

 • Hoe werkt aanmelden zij-instroom vmbo?

  LET OP: Voor schooljaar 2020-2021 zijn er op dit moment geen plaatsingsmogelijkheden meer voor zij-instromers voor leerjaar 2 en 3 basis en kader en voor leerjaar 2 en 3 mavo/havo.

  We kunnen je aanmelding pas in behandeling nemen als we alle benodigde documenten in huis hebben. Het werkt als volgt.

  1. Je ouders kunnen een aanmeldformulier opvragen via: r.immerzeel@minkema.nl.
  2. Je ouders ontvangen van ons een intakeformulier met vragen over jou: ‘Leer ons uw kind kennen.’ Ze vullen dat in en sturen het terug.
  3. We vragen bij je huidige school je dossier op. In dat dossier moeten de volgende documenten zitten:
   • Informatieformulier van de huidige school
   • Indien van toepassing: advies Passend Onderwijs van het SWV Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht
   • Cito-uitslag en onderwijskundig rapport basisonderwijs
   • Didactische gegevens (Cito-volgsysteem 0, 1, 2 of drempelonderzoek)
   • Indien aanwezig: de resultaten van een capaciteitenonderzoek (NIO / WISC)
   • Indien van toepassing: verslag sociaalemotionele problematiek
   • Advies huidige school en motivatie en onderbouwing van het advies
   • Rapporten leerjaar 1 (en 2)
   • Handelingsplannen
   • Verzuimoverzicht
   • Indien van toepassing: dyslexieverklaring en onderzoeksrapport
   • Indien van toepassing: beschikking lwoo
  4. Wij besluiten of je plaatsbaar bent. Jij en je ouders worden van dit besluit op de hoogte gesteld. Let op: we kunnen dan nog niet zeggen of er daadwerkelijk plaats is. Dat weten we pas na de rapportvergaderingen in de laatste schoolweek. Ook hierover nemen we contact, per telefoon of brief ,met jullie op.Goed om te weten: als je een beschikking lwoo hebt of extra ondersteuning nodig hebt, moeten we soms eerst overleggen met het Samenwerkingsverband.
 • Hoe werkt aanmelden zij-instroom havo/vwo?

  Ouders van leerlingen die meer willen weten over zij-instroom op onze havo/vwo-afdeling kunnen zich via het contactformulier tot de afdelingsleider van de betreffende afdeling wenden. Die verstrekt een aanmeldformulier. We geven pas zekerheid tegen de zomervakantie, als duidelijk is of er werkelijk plek is.