Schoolvakanties 2019-2020

Zomervakantie 2018-2019

22 juli t/m 30 augustus 2019

 

Herfstvakantie (incl. Koeiemart) 21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
Paasweekend 10 t/m 13 april 2020
Meivakantie 22 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaartweekend 21 t/m 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020

Lesvrije dagen i.v.m. studiedagen 2019-2020 (onder voorbehoud) vindt u in de agenda.

Schoolvakanties 2020 - 2021

Herfstvakantie (inclusief Koeiemart) 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 26 februari 2021
Paasweekend 2 t/m 5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsweekend 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24  mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

Leerplicht

De leerplichtwet staat niet toe dat we leerlingen verlof geven om vervroegd op vakantie te gaan. Alleen in heel bijzondere gevallen, omschreven in de leerplichtwet, kunnen we daarvan afwijken. Informatie over de leerplicht is te lezen op www.leerplicht.net.

Een verlofverzoek kan 8 weken van tevoren bij de coördinator leerlingzaken worden ingediend. U kunt hiervoor via het contactformulier contact opnemen (kies bij 'Onderwerp' het leerjaar van uw kind).