Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Heeft u echter toch een klacht, dan gaan we daar serieus en zorgvuldig mee om. U kunt de klacht in eerste instantie uiten bij degene over wie de klacht gaat. Meestal vinden we in goed overleg een oplossing. Alle schriftelijke klachten registreren wij. Op elk moment in een klachtenprocedure hebt u (en heeft de aangeklaagde) het recht zich te laten bijstaan door een raadsman of zich te laten vertegenwoordigen. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling.

Procedure

  • Voor beroepskwesties inzake examens kun je je schriftelijk wenden tot de examencommissie;  voor klachten over personeelsleden in eerste instantie tot de personen zelf.
  • Kom je er samen niet uit, dan kun je je wenden tot de afdelingsleider.
  • Levert ook dat niet op wat je verwacht, dan is de volgende stap die naar de directeur.
  • Leidt dit tot een besluit waarbij je je niet wilt neerleggen, dan is de bestuurder de  beroepsinstantie.
  • Gaat het om een klacht die niet te maken heeft met het onderwijs maar met seksuele intimidatie of (verbaal) geweld, dan kun je bij de vertrouwenspersoon terecht.