Zelftesten beschikbaar voor leerlingen en medewerkers

22 april 2021

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor jou, je familie en onze school. We doen er alles aan om de school op een veilige manier open te houden. Daarom gelden er op school maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zie het protocol op onze website. Het Minkema College heeft van de overheid zelftesten ontvangen om te gebruiken op school. Vanaf maandag 17 mei bieden wij deze testen gratis aan voor leerlingen en medewerkers van de school. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. 

Waarom testen?

De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken.

Wanneer testen?

De zelftesten voor leerlingen worden alléén aangeboden wanneer we horen dat er iemand op school is besmet met het coronavirus. Wij bepalen dan in overleg met de GGD wie mogelijk in contact bent geweest met de besmette persoon.

Het kan gebeuren dat jij te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling of medewerker is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met de school, maar kan ook later blijken uit het bron- en contactonderzoek door de GGD. In dat geval moet je naar huis. Thuis ga je in quarantaine, en maak je een afspraak voor een coronatest bij de GGD.

Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, worden aangeboden om een zelftest te doen. Dit kan gewoon op school. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor een zelftest. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig.

Hoe werkt de zelftest?

Leerlingen en medewerkers nemen de test bij zichzelf af. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Er is instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. Ook is er een begeleider van school aanwezig die kan helpen door aanwijzingen te geven.  

Testuitslag

Stel jij hebt een zelftest gedaan, wat dan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend en is alleen door jou te zien.

Is de uitslag positief? Je meldt je bij de afdelingsassistent en gaat direct naar huis. Thuis ga je in quarantaine. Het is belangrijk dat jij of jouw ouders contact opnemen met de GGD, om een coronatest te doen in de GGD-testlocatie. Deze test bij de GGD is belangrijk ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek. Wij verzoeken je ouders om school te informeren als je positief getest bent.

Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij jou gevonden. Je blijft gewoon op school. De uitslag van de test is 48 uur geldig. Bij het ontstaan van (milde) klachten moet je altijd direct contact opnemen met de GGD, om een coronatest te doen bij de GGD-testlocatie.

Wat vragen wij van jou en je ouders?

Ben jij jonger dan 16 jaar? Dan vragen wij aan jouw ouders toestemming om jou deel te laten nemen aan een zelftest op school. Deze toestemming gebeurt via Magister. Je ouders krijgen vanaf 22 april 2021 na inloggen in Magister de vraag om toestemming te geven. Gebruiken je ouders de Magister-app dan moeten ze waarschijnlijk opnieuw inloggen om de toestemmingsvraag te zien.

Ben jij 16 jaar of ouder? Dan is jouw toestemming voldoende. Dit wordt niet apart geregistreerd. Als je zelf besluit een test te gebruiken, dan wordt dat gezien als het geven van toestemming.

Het geven van toestemming is altijd vrijwillig. Geven jouw ouders geen toestemming, of doe je niet mee met een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor jou. Het beleid m.b.t. de inzet van zelftesten op onze school heeft instemming van de medezeggenschapsraad.

Mocht jij of jouw ouders nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de afdelingsleider.