Werkweken schooljaar 2019-2020

15 juli 2019

In het eindexamenjaar gaan onze leerlingen op werkweek naar het buitenland. In de eerste week van het nieuwe schooljaar vindt er op dinsdag 3 september voor elke werkweek een bijeenkomst plaats ter voorbereiding op deze reis.  Parijs

Voorbereiding Berlijn

Van 10.00 uur tot 13.45 uur is er voor alle leerlingen van 5 havo/6 atheneum die geplaatst zijn voor de werkweek Berlijn een introductieprogramma. Voor de lunch wordt gezorgd. De lokalenindeling komt in de vakantie op de website.

Voorbereiding Londen

Van 10.00 uur tot 13.45 uur is er voor alle leerlingen van 5 havo/6 atheneum die geplaatst zijn voor de werkweek Londen een introductieprogramma. Voor de lunch wordt gezorgd. De lokalenindeling komt in de vakantie op de website.

Voorbereiding Oostenrijk

Van 10.00 uur tot 13.45 uur is er voor alle leerlingen van 5 havo/6 atheneum die geplaatst zijn voor de werkweek Oostenrijk een introductieprogramma. Voor een kleine versnapering tijdens de lunch wordt gezorgd. Graag een laptop meenemen indien deze mogelijkheid bestaat. De lokalenindeling komt in de vakantie op de website.

Voorbereiding Ardennen

Van 10.00 uur tot 12.00 uur is er voor alle leerlingen van 5 havo met het vak BSM een introductie- programma. De lokalenindeling komt in de vakantie op de website.

Voorbereiding Parijs

Van 10.00 uur tot 13.45 uur is er voor alle leerlingen van 5 havo/6 atheneum met het vak kunst een introductieprogramma. Ook hier zal voor een lichte lunch gezorgd worden.

Werkweek Rome

De voorbereidingen voor de werkweek Rome voor alle leerlingen van 6 gymnasium hebben in het voorexamenjaar plaatsgevonden. Voor deze leerlingen zijn er op 3 september geen activiteiten op school.

Overzicht data werkweken

Berlijn 5 havo/6 atheneum maandag 16 t/m vrijdag 20 september
Londen 5 havo/6 atheneum maandag 16 t/m vrijdag 20 september
Parijs 5 havo/6 atheneum (kunst) maandag 16 t/m donderdag 19 september
Rome 6 gymnasium vrijdag 13 september t/m vrijdag 20 september
Oostenrijk 5 havo/6 atheneum zondag 15 t/m vrijdag 20 september
Ardennen 5 havo (BSM) maandag 16 t/m donderdag 19 september