Week van het geld

22 maart 2021

In de week van 22 t/m 26 maart is het 'De week van het geld'. Deze week is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil het platform kinderen en jongeren voorbereiden op financiële redzaamheid in de toekomst.  In deze week zijn er allerlei activiteiten op onze vmbo-locatie om de financiële vaardigheden van de leerlingen te ontwikkelen.  Week van het geld

De invloed van reclame en inzicht in je inkomsten en uitgaven

Zo is er een les over reclame, verleidingen en groepsdruk. Verschillende aspecten van sparen en lenen komen aan bod. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de vraag of zij door vrienden, ouders of reclame worden verleid om iets te kopen of te doen, en ook of zij reclame al dan niet vervelend vinden. Een andere les gaat over hoeveel geld leerlingen te besteden hebben en waar zij dat aan uitgeven. Hoofddoel van deze les is dat leerlingen een overzicht van inkomsten en uitgaven maken. Het hebben van overzicht over de eigen financiële situatie is één van de belangrijkste financiële competenties en een basisvoorwaarde voor verantwoord financieel gedrag.