We gaan weer beginnen!

27 augustus 2020

Allereerst hopen wij dat jullie genoten hebben van een heerlijke welverdiende zomervakantie! We kijken er erg naar uit om komende week het nieuwe schooljaar te starten. Het lesrooster en de klassenindeling kun je uiterlijk vrijdag vinden in Magister. Op dinsdag 1 september verwachten we alle leerlingen van onze havo/vwo-locatie en de brugklasleerlingen van onze vmbo-locatie op school. Klas 2 t/m 4 van de vmbo-locatie beginnen op woensdag 2 september. Start schooljaar 2020

Op onze website is voor beide locaties de indeling van de startdag terug te vinden: 

We zijn erg blij dat we onze leerlingen weer allemaal mogen ontvangen in school, hen weer kunnen zien en lesgeven. Maar we vinden het ook erg belangrijk dat alle gebruikers van onze gebouwen zich komend schooljaar comfortabel voelen met de situatie. We hebben daarom voor de vakantie een protocol opgesteld.

PROTOCOL 

Leerlingen hoeven onderling geen afstand meer te houden, maar wél ten opzichte van medewerkers. Dit vraagt van hen niet alleen begrip, maar ook en vooral een grote mate van discipline. We vragen met klem aan onze leerlingen om binnen en buiten het schoolgebouw medewerkers voldoende ruimte te geven. Dus maak plaats als je een volwassene in de gang of op de trap tegenkomt en passeer elkaar op anderhalve meter afstand.

We roepen iedere gebruiker op om zich te houden aan de afspraken in het protocol en om elkaar aan te spreken indien nodig. Tijdens de eerste (mentor)lessen op school zullen we extra aandacht aan dit protocol besteden. 

In de eerste weken van het schooljaar kunnen we beoordelen of het protocol in de praktijk goed functioneert. Mocht er aanleiding toe zijn, zullen we het (in overleg met de MR) aanpassen. 

KANTINE OPEN

Vanaf 1 september is de kantine weer dagelijks geopend voor broodjes en drinken. We letten hier ook extra op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. We vragen je zoveel mogelijk met pin te betalen.

QUARANTAINE NA VAKANTIE IN ORANJE OF ROOD GEBIED

Leerlingen, ouders en onderwijspersoneel die in een zgn. oranje of rood gebied zijn geweest, krijgen - net als iedereen in Nederland - het dringende advies van het RIVM om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Geldt dit dringende advies voor thuisquarantaine voor jou? Dan mag je niet op school of op het schoolplein komen. We verzoeken je in dat geval zo snel mogelijk contact op te nemen met school (via de afdelingsassistenten). Op basis van onze zorg voor de veiligheid op school mogen en zullen wij personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

De school hoeft, anders dan eerder gemeld in de nieuwsbrief, geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege thuisquarantaine, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. De minister heeft dit beleid aangepast, in het belang van de volksgezondheid. 

LUCHTVERVERSING BEIDE GEBOUWEN IN ORDE

De afgelopen weken is er in de media regelmatig aandacht besteed aan het belang van goede ventilatie en frisse lucht in scholen. We hebben een extern bureau gevraagd te onderzoeken of onze twee gebouwen voldoen aan de geldende eisen. De conclusie van dit bureau is dat we beide gebouwen in meer dan voldoende mate van verse, frisse lucht kunnen voorzien. Dat gebeurt deels door de mechanische ventilatie en deels door het openzetten van de ramen (natuurlijke ventilatie). 

Uiteraard houden wij nauwlettend alle berichtgeving omtrent corona in de gaten. Mocht blijken dat de RIVM-richtlijnen aangepast worden, dan worden alle betrokkenen daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Wij wensen jullie nog een fijne afsluiting van de zomervakantie en zien jullie graag volgende week!