Vervolgopleidingen mbo

14 januari 2021

Afgelopen december zijn de leerlingen uit de examenklassen vmbo druk bezig geweest met loopbaanoriëntatie. De mavoleerlingen zijn bezig geweest met hun profielwerkstuk en voor de basis- en kaderleerlingen is een alternatieve stageweek georganiseerd. We hopen dat onze leerlingen inspiratie uit deze week gehaald hebben om op zoek te gaan naar een passende vervolgopleiding. MBO

Vanaf januari gaan mentoren met leerlingen die nog geen passende keuze voor een vervolgopleiding hebben gemaakt aan de slag om die vervolgopleiding wel te vinden. Op 1 april 2021 moeten alle leerlingen ingeschreven zijn, maar het is beter om dit eerder te doen. Ook mavoleerlingen die graag naar havo-4 willen doorstromen, moeten zich inschrijven voor een mbo vervolgopleiding.

Ons decanaat heeft twee overzichten gemaakt met de voorlichtingsmogelijkheden van mbo-opleidingen in de regio van Woerden: