Vacature leerling/ouder ondersteuningsplanraad

12 januari 2021

Per 1 augustus 2014 is op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Hiervoor werken scholen met elkaar samen in Regionale Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Zo  zorgen zij ervoor dat alle leerlingen in de regio het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het Minkema College valt onder het samenwerkingsverband RUW (Regio Utrecht West). Verder maken het Kalsbeek College (Woerden), het Futura College (de praktijkschool in Woerden), het Wellantcollege (Montfoort) en het Veenlanden College (vestigingen in Mijdrecht en Vinkeveen) deel uit van dit samenwerkingsverband.

Ondersteuningsplan

Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan* hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteunende voorzieningen in de regio. In het ondersteuningsplan staan afspraken over:

 

  • welke begeleiding iedere reguliere school biedt;
  • welke kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan;
  • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;
  • wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn;
  • hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.

Vacature in Ondersteuningsplanraad voor leerling of ouder

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad** (MR) van het samenwerkingsverband. De belangrijkste taak van de OPR is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de OPR onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

Elke school heeft een vertegenwoordiging in de OPR, bestaande uit 2 personeelsleden en 2 ouders en/of leerlingen. Deze leden worden door de medezeggenschapsraad afgevaardigd. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders, leerlingen en personeelsleden in de OPR zitten. Enige relevante kennis en ervaring is daarbij welkom.

Omdat afgelopen zomer Carmen van Bentum afscheid heeft genomen van de OPR, is de MR op zoek naar een nieuwe leerling of ouder die het Minkema College wil vertegenwoordigen in de OPR.

Aanmeldprocedure

Ouders of leerlingen die zich kandidaat willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich aanmelden bij Wilfred van der Weijden (w.vanderweijden@minkema.nl), voorzitter van de medezeggenschapsraad van het Minkema College. De uiterste datum voor kandidaatstelling is donderdag 20 januari 2021.

Wanneer zich meerdere kandidaten beschikbaar stellen, zal de medezeggenschapsraad één van de kandidaten kiezen. In dat geval wordt de kandidaten gevraagd zich op woensdagavond 10 februari 2021 aan de medezeggenschapsraad te presenteren. Dezelfde avond zal de medezeggenschapsraad tot stemming overgaan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wilfred van der Weijden, te bereiken via bovenstaand mailadres of via 0348-484150 (locatie Steinhagenseweg).

De MR van het Minkema College wil hierbij Carmen van Bentum hartelijk danken voor haar inzet in de OPR de afgelopen 2 jaar.

* Lees het ondersteuningsplan

** De medezeggenschapsraad van een school (MR) en dus ook de OPR is te vergelijken met een ondernemingsraad van een bedrijf. De MR adviseert over en stemt in met het beleid en belangrijke zaken (denk aan de begroting) van de school. De MR van het Minkema College bestaat uit 4 leerlingen, 4 ouders en 8 personeelsleden. Van de personeelsleden zijn 2 leden niet onderwijsgevend. De leden van elke geleding zijn gelijk verdeeld over het havo/vwo (Mink) en het vmbo (Stein).