UPDATE: Coronavirus 25 juni

25 juni 2020

In de persconferentie van woensdag 24 juni 2020 heeft de overheid laten weten dat het voortgezet onderwijs vanaf het begin van volgend schooljaar weer volledig open mag. We zijn blij met dit besluit en kijken daar enorm naar uit!  Coronamaatregelen 1 juli

School per september volledig open en geen 1,5 meter tussen leerlingen meer nodig

Eén van de belangrijkste besluiten is dat leerlingen vanaf 1 juli onderling geen afstand meer hoeven te houden. De afstand tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, en tussen onderwijspersoneel onderling natuurlijk ook. De VO-raad adviseert om de nieuwe regels met ingang van het nieuwe schooljaar te gaan inzetten. Wij volgen dit advies op. Ook na de zomervakantie zullen nog steeds verschillende regels, gebaseerd op de richtlijnen van de RIVM, van kracht zijn. We zijn in afwachting van een nieuw protocol zodat we op basis daarvan een plan van aanpak kunnen maken, bijvoorbeeld wat betreft handen wassen, reinigen tafels en routing in het gebouw.

De premier heeft tevens aangegeven dat de kans op een tweede coronagolf aanwezig blijft. Wij vinden het verstandig om rekening te houden met een dergelijk scenario. Voor het Minkema College betekent dit dat we nu weer gaan opschalen (alle leerlingen op school), maar ook moeten kunnen terugschakelen naar anderhalve-meter-onderwijs of zelfs volledig afstandsonderwijs als het virus weer de kop opsteekt. Dit betekent dat we ons onderwijs en het rooster daarop moeten (kunnen) aanpassen.

Mooie leerpunten van het afstandsonderwijs behouden

Het Minkema College is er in de tijd van de lockdown goed in geslaagd om het afstandsonderwijs vorm te geven. De leerlingen hebben via de enquêtes aangegeven de weekopdrachten en de instructie- en uitlegvideo’s goed te waarderen. Hetzelfde geldt voor de zelfstandigheid die de leerlingen ervaren, de mogelijkheid om de eigen tijd in te delen en langer geconcentreerd aan het werk te zijn. Het grootste deel van onze leerlingen denkt dat zij geen achterstanden hebben opgelopen door het afstandsonderwijs. Voor zover je daarover mag spreken is dat de winst van de afgelopen periode; we hebben veel geleerd en bereikt en willen dat ook een plek geven in ons onderwijs.

 

De komende weken tot de zomervakantie gebruiken wij om het nieuwe protocol uit te werken voor de start van het nieuwe schooljaar. Dit protocol verschijnt (waarschijnlijk) op 30 juni a.s. Wij informeren onze leerlingen en ouders hierover in de nieuwsbrief die medio juli uitkomt.