UPDATE: Coronavirus 24 maart

24 maart 2020

Vanmorgen heeft de minister van Onderwijs laten weten dat het Centraal Examen (CE) en het Centrale Schriftelijk en Praktijkexamen (CSPE) NIET doorgaan. Daarom heeft de schoolleiding van het Minkema College besloten dat de schriftelijke schoolexamens die a.s. donderdag zouden beginnen, uitgesteld worden.  CE gaat niet door

Scholen hebben de instructie gekregen om op basis van de schoolexamens te beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de resterende schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Scholen hebben tot begin juni de tijd gekregen om invulling te geven aan het afnemen van de schoolexamens.

Minister Slob: “Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.”

We zijn opgelucht dat er duidelijkheid is, voor jullie en voor onze medewerkers. We begrijpen echter ook dat deze wijziging van het beleid weer nieuwe vragen oproept. We proberen jullie hierbij zo goed als nu al mogelijk is, te informeren.

Aanstaande SE-toetsweek wordt uitgesteld

Dit betekent concreet:

  • de schriftelijke schoolexamens die vanaf a.s. donderdag stonden gepland, gaan NIET door.
  • de mondelinge schoolexamens gaan WEL door. Hiervoor zijn of worden individuele afspraken met je docent gemaakt. Deze toetsen worden digitaal afgenomen.

Voor schriftelijke schoolexamens komt alternatief

Voor de schriftelijke toetsen gaan we in overleg met de docenten van de verschillende vakken om te kijken op welke manier wij het schoolexamen per vak wel kunnen afnemen. Dit kan betekenen dat er wijzigingen plaatsvinden in het PTA (denk aan een werkstuk in plaats van een toets), of dat er een open-boektoets of een online variant van de toets (eventueel mondeling) wordt aangeboden. De stof voor deze toets blijft hetzelfde. Je hoeft dus geen nieuwe of andere lesstof te leren. 

Op woensdag 1 april ontvangen jullie het nieuwe overzicht van de SE-toetsen én de manier waarop deze toetsen afgenomen gaan worden. We streven er naar om deze SE’s te starten vanaf 6 april a.s. en vóór de start van de meivakantie (22 april) te hebben afgerond. 

Mocht vervolgens blijken dat je op basis van jouw SE-resultaten niet geslaagd bent óf als je vanwege ziekte niet in de gelegenheid bent geweest om aan de SE-toetsen deel te nemen, dan bieden we na de meivakantie een herkansingsmogelijkheid. Hoe deze herkansingen vorm krijgen, laten we zo snel mogelijk weten.

Belangrijkste doel: rust bewaren

We begrijpen dat deze situatie voor jullie ongelooflijk lastig is. Maar de situatie in het land is de afgelopen dagen steeds weer veranderd en verandert nog bijna elke dag. De roep om binnen te blijven is nog luider en de onrust wordt groter. De aangescherpte richtlijnen hebben ertoe geleid dat we het afnemen van de schriftelijke toetsen op school (zelfs met de strakke protocollen die we hadden opgesteld) niet verantwoord vinden. De extra tijd die we nu van de overheid krijgen om de schoolexamens aan te bieden, brengt hopelijk die rust weer een beetje terug voor jullie. 

We vinden het heel vervelend dat jullie, onze examenleerlingen, door deze rollercoaster van gebeurtenissen worden meegenomen tijdens jullie examenjaar en we gaan er alles aan doen om dit jaar voor jullie op een positieve manier af te ronden. Zoals gezegd gaan we nu hard aan de slag om alternatieve manieren te ontwikkelen om de geplande schoolexamens toch voor de meivakantie af te nemen. Zodra er meer bekend is, horen jullie direct weer van ons.