UPDATE: Coronavirus 18 mei

18 mei 2020

Na de meivakantie zijn we weer verder gegaan met ons afstandsonderwijs en we hopen dat het jullie is gelukt om de draad goed op te pakken.  Vorige week maandag zijn de basisscholen beperkt open gegaan. Als het coronavirus onder controle blijft, zijn de middelbare scholen op 2 juni aan de beurt. Wij kijken er erg naar uit om jullie weer op school te mogen ontvangen!  We kunnen ons voorstellen dat jullie je afvragen hoe de heropening zal gaan en hoe de bevordering naar volgend jaar gaat nu er veel toetsen zijn uitgevallen. Hoewel we pas (uiterlijk op) 19 mei van het kabinet horen of de school werkelijk open mag, geven we jullie toch graag alvast een inkijkje in onze plannen.  Coronamaatregelen

Hoe verlopen de lesdagen vanaf 2 juni?

Dat het niet meer ‘gewoon’ wordt dit schooljaar, is duidelijk. De minister heeft jullie er al voor gewaarschuwd: verwacht niet dat je vóór de zomervakantie nog met de hele klas bij elkaar komt. We zullen dit schooljaar dan ook niet meer ‘gewoon’ open gaan. We houden er zelfs rekening mee, dat we bij de start van het nieuwe schooljaar nog steeds met anderhalve-meter-onderwijs te maken hebben. Daarom willen we, ook op advies van de minister en de VO-raad, de periode tot de zomervakantie gebruiken om met elkaar ervaringen op te doen voor het nieuwe schooljaar. 

Wat op afstand kan en goed gaat, blijven we tot de zomervakantie zo veel mogelijk op afstand doen. Tijdens de momenten op school gaat het vooral om contact met elkaar en samen leren. Zo ontdekken we op welke manier we de lessen op school kunnen gebruiken voor het onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat je niet alleen leert op school, maar elkaar ook ontmoet. Dat vinden we nu belangrijker dan bijvoorbeeld een ‘jacht’ op cijfers. Wel willen we jullie in de gelegenheid stellen om met onze hulp te werken aan het bevorderingsadvies dat jullie aan het einde van het schooljaar krijgen.

Hoe de schooldagen er vanaf 2 juni precies uit gaan zien, laten we in de nieuwsbrief van 26 mei weten. Globaal kunnen we er al wel wat over zeggen, onder voorbehoud van nadere richtlijnen van het kabinet:

 • We handhaven het afstandsonderwijs met weekoverzichten, online lessen, instructiefilmpjes en opdrachten in Magister en Classroom;
 • Tijdens de lesuren op school werk je aan de weektaken onder toezicht en met hulp van de docent;
 • We kunnen niet alle leerlingen tegelijkertijd in de school ontvangen:
  • onderbouw k/m, mavo, havo/vwo: maximaal 1/3 van de leerlingen -  deze leerlingen gaan maximaal 2 dagen per week naar school
  • onderbouw vmbo b, bovenbouw b/k: maximaal 1/2 van de leerlingen - deze leerlingen gaan maximaal 3 dagen per week naar school.
 • We kunnen in de gewone klaslokalen een groep van maximaal 10 leerlingen toelaten;
 • We zullen met een inschuifrooster werken, dat wil zeggen dat de lessen op school korter zijn:
  • havo/vwo: 45 minuten (brugklas) en 30 minuten (klas 2 en hoger);
  • vmbo: 35 minuten (alle leerjaren)
 • In de middag hebben de leerlingen tijd om thuis te werken aan het huiswerk. Docenten kunnen voorbereidingen en nakijkwerk doen en vragen van leerlingen op afstand beantwoorden;
 • In de middag is er ook ruimte voor het afnemen van practica en het afronden van praktische vakken.
 • Op school zijn de veiligheidsmaatregelen van het RIVM van toepassing (zoals regelmatig handen wassen, 1,5-meter afstand houden, niezen/hoesten in elleboog, kom zoveel mogelijk op de fiets en blijf thuis bij klachten).

Er zal dus sprake zijn van een combinatie van leren op afstand en leren op school. Het is goed om de verwachtingen niet te hoog te stellen. We willen voorkomen dat deze combinatie tot een hogere werkdruk leidt. 

Toetsen en meetmomenten

De afgelopen periode hebben we veel vragen gekregen omdat leerlingen zich zorgen maken over de overgang naar volgend jaar. Er zijn immers veel toetsen niet doorgegaan. We weten dat afstandsonderwijs het niet haalt bij ‘gewoon’ onderwijs, daarom hebben we besloten dat er van 2 juni tot de al geplande toetsweek géén toetsen voor een cijfer worden gepland in de lessen, m.u.v. PTA-onderdelen en afrondende opdrachten bij de (praktijk)vakken. Het lijkt ons daarvoor in de plaats beter dat we jullie met de online instructies en de lesmomenten straks op school zo goed mogelijk voorbereiden op de afsluiting van het schooljaar. Voor 1-3 basis/kader is er geen toetsweek.

De cijfers die je voor deze (afsluitende) toetsen haalt, helpen ons ook om tot een goed bevorderingsadvies te komen. Bovendien geven ze aan waar in het nieuwe schooljaar eventueel extra ondersteuning nodig is. 

De docenten zullen tot de toetsweek wel ‘(formatieve) metingen’ doen. Deze zijn bedoeld om jou en je docenten inzicht te geven in waar je staat en wat er nog nodig is om het einddoel te bereiken. Dit is straks in de eindrapportvergaderingen ook waardevolle informatie. Met alle verzamelde gegevens over jouw voortgang zullen we dan bekijken hoe kansrijk je bent in het volgende leerjaar. Daarbij houden we natuurlijk rekening met  de omstandigheden die sinds 16 maart niet optimaal waren. We roepen je op om ook de komende tijd te laten zien wat je in je mars hebt! 


Ongetwijfeld hebben we hiermee nog niet alle vragen over de heropening beantwoord, maar hopelijk geeft deze brief al wat meer duidelijkheid voor de komende maanden. Zodra de plannen concreter zijn, laten we weer van ons horen. Tot dan vragen we dus nog even geduld.