UPDATE: Coronavirus 15 maart

15 maart 2020

Vandaag vond er opnieuw overleg plaats tussen OCW en de sectororganisaties. Naar aanleiding van dat overleg heeft het kabinet besloten dat scholen vanaf morgen dicht gaan om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het Minkema College volgt uiteraard dit advies. Van maandag 16 maart 2020 tot en met in ieder geval 6 april 2020 wordt er op beide locaties geen onderwijs gegevenCorona

Het kabinet heeft aangegeven een uitzondering te willen maken voor leerlingen van ouders met vitale beroepen en voor hen op school opvang te bieden indien nodig. We beraden ons hoe we dat kunnen organiseren. Ook deze leerlingen willen we in ieder geval vragen om morgen thuis te blijven en de verdere berichtgeving af te wachten.

Aangezien de impact van het kabinetsbesluit groot is voor het onderwijs van onze leerlingen beraden we ons maandag 16 maart 2020 over de te nemen stappen. U kunt daarbij denken aan onderwijs op afstand, hoe we examenleerlingen alsnog terdege voorbereiden op hun eindexamen en/of het verplaatsen van onderwijsonderdelen. Wij verwachten u hierover morgen in de loop van de dag nader te kunnen berichten.

We realiseren ons heel goed dat het een verwarrende tijd is en dat veel mensen zich ongerust maken over hun gezondheid en die van hun naasten. Door het goed volgen van de richtlijnen van het RIVM en de overheid hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de beperking van het verspreiden van het virus. Anderzijds hebben wij de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs en de voorbereidingen op de examens. Ook hiermee willen wij zorgvuldig om gaan. Vandaar dat wij morgen de tijd nemen om hierin goede afwegingen te maken.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Op de website van het RIVM vindt u de meest actuele informatie.